Sėkmingi susijungimai ir įsigijimai (M&A)

Ar iš tikrųjų susijungimai ir įsigijimai (M&A) gali būti sėkmingi?

Nors susijungimai ir įsigijimai (M&A) tapo įprastu reiškiniu, Hay Group tyrimas rodo, kad dauguma jų nesukuria reikiamos rinkos vertės arba nepateisina lūkesčių.

Kompanijos dažniausiai kreipia dėmesį į materialaus turto integravimą – tokio kaip informacinių sistemų – ir kaštų sinergiją, taip darydami žalą savo klientams. Susijungimo ir įsigijimo procese (M&A) dažniausiai per vėlai planuojama pusiausvyra tarp šių problemų ir nematerialaus turto integracijos, tokios kaip žmonės, procesai ir struktūros. Žinojimas nuo ko pradėti – tai jau pusė sėkmingo darbo. Tam, kad susijungimai atneštų laukiamą naudą, organizacijos turi atsižvelgti į šias problemas, tuo pat metu valdyti susijungimo riziką ir stengtis išgauti didžiausią naudą. Tai - tikrai sudėtingas procesas.

Kaip Jūs galite užtikrinti, kad susijungimas bus sėkmingas? Hay Group - vienintelė konsultacijų kompanija, galinti pagelbėti integruojant tiek materialų tiek ir nematerialų turtą. Mes turime unikalių įžvalgų apie tai, kokia elgsena yra veiksminga bei padeda susijungimo ir įsigijimo procesui (M&A) būti sėkmingu - mes panaudojame mūsų žinias ir patirtį apie vadovų ir valdymo elgseną, taip identifikuodami užslėptas problemas, kurios gali turėti įtakos verslo rezultatams susijungimo ir įsigijimo proceso (M&A) metu.

Du kritiniai veiksniai, kurie padeda susijungimams ir įsigijimams (M&A) tapti sėkmingiems:

  • Balanso suradimas tarp materialaus ir nematerialaus turto integravimo – tai reiškia, kad reikia nuo pat pradžių atsižvelgti į organizacinį kapitalą (įskaitant valdymą ir veiklos modelį), santykių kapitalą (įskaitant santykius su klientais ir kitomis suinteresuotomis šalimis), bei susijungiančių kompanijų žmogiškąjį kapitalą. Jeigu norėtumėte apie tai sužinoti daugiau, paskaitykite apie efektyvių organizacijų kūrimą.
  • Lyderystės poveikis – aukščiausio lygio valdovų komandos paskyrimas susijungusiai organizacijai kaip įmanoma anksčiau proceso metu, kad jie galėtų pradėti įgyvendinti naują įmonės viziją bei kurti vertybes. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie tinkamų lyderių, kurie sugebėtų vystyti Jūsų verslą, identifikavimą, žr. mūsų lyderystės ir talentų skiltyje.

Svarbiausi faktai

  • Tik devyni procentai verslo lyderių teigia, kad jų sandoris visiškai pasiekė savo pirminius tikslus.
  • 54 procentai verslo lyderių pareiškė, kad nematerialaus turto audito neatlikimas didina netinkamo įsigijimo pavojų.
  • Kompanijos, paskyrusios naują vadovų komandą dar prieš vykdant susijungimo ir įsigijimo procesą, turi dvigubai didesnę tikimybę pasiekti pilną integraciją per vienerius metus.

Kaip aš galiu pagreitinti skirtingų organizacijų integravimo procesą? Sužinokite daugiau apie mūsų susijungimo ir įsigijimo (M&A) tyrimą bei mūsų nuomonę šiuo klausimu. Atsisiuskite "Dangerous Liaisions’ (Pavojingi ryšiai) kopiją, Hay Group ataskaita apie tai, kaip padidinti Jūsų sandorio vertę.