Valdymas matricinėje struktūroje

Kaip pasiekti, kad mūsų matricinė organizacija veiktų efektyviau?

Siekiant subalansuoti savo lokalią veiklą su globaliu mąstymu, vis daugiau ir daugiau kompanijų siekia tapti matricinėmis organizacijomis.

Bet siekis priversti matricines struktūras dirbti gali pareikalauti labai didelių resursų iš aukščiausio lygio vadovų pusės. Tuo pačiu metu, tai gali sudaryti sąlygas organizaciniam inertiškumui ir atsakomybės stokai.

Hay Group dešimtmečiais kaupė patirtį, padėdama lyderiaujančioms pasaulio organizacijoms užtikrinti, kad jų matricinės struktūros sukuria trokštamą vertę, visų pirma pasiekiant tinkamą balansą tarp efektyvios globalios veiklos ir lokalių verslo sąlygų.

Daugelis verslo lyderių nesiryžta įvesti matricinių struktūrų savo organizacijose, nors pas juos yra aiškus tarpfunkcinio bendradarbiavimo, integravimo bei kaštų paskirtymo poreikis. Jų baimė kyla dėl numanomo atsakomybių trūkumo, susirinkimų laiko sąnaudų padidėjimo bei matricinių struktūrų, kaip sunkiai valdomų darinių, reputacijos. Hay Group padėjo daugeliui organizacijų sėkmingai parengti ir, kas svarbiausia, sėkmingai įdiegti matricines struktūras. Mes dirbame su aukščiausio lygio vadovais ir lyderiais, siekdami jiems padėti išsiaiškinti jų įmonių organizacinę struktūrą bei tikslus, o po to padėti jiems sukurti optimalią globalią matricinę struktūrą.

Vadovybės lygyje mes koncentruojame dėmesį į individualaus ir komandinio elgesio vystymą. Šis reiškinys yra esminis efektyviai matricinės struktūros organizacijai, kur pagrindinis dėmesys yra skiriamas labiau bendram organizacijos valdymui nei atskiriems verslo vienetams. Vėliau mes galime tai priderinti prie reikalingų veiklos valdymo matavimo kriterijų, pareigybių įvertinimo ir efektyvaus atlygio.

Viena iš esminių matricinės struktūros valdymo užduočių yra esamų įmonės organizacinių struktūrų adaptavimas, atsižvelgiant į nacionalines ir profesines kultūras. Hay Group gebėjimas perprasti ir panaudoti skirtingų kultūrų esmę  gali padėti jums priimant teisingus sprendimus.