Inovacijų skatinimas

Kaip aš galiu skatinti inovacijas?

Bet kurioje pirmaujančioje organizacijoje procesai yra jau apibrėžti, santykiai su klientais sustiprinti, o tiekimo grandinės optimizuotos. Todėl toliau vystant konkurencinį pranašumą «Patraukliausios kompanijos» – identifikuotos Hay Group ir žurnalo “Fortune” apklausomis – dabar koncentruojasi ties inovatyvumo stiprinimu ir palaikymu.

Nors inovacijų svarba yra plačiai pripažinta,, inovacijoms palankios kultūros vystymas yra sudėtinga užduotis. Hay Group įžvalgos rodo, kad inovacija prasideda nuo viršaus, t.y. nuo lyderių, kurie suteikia aiškią krypti ir sukuria inovacijoms palankų organizacinį klimatą, kuris skatina inovatyvumą. Tai reiškia, kad jie ne tik palaiko savo darbuotojus, bet taip pat leidžia šiems dirbti be baimės patirti nesėkmę.

Taigi, kaip jūs galite kurti kultūrą, kuri skatina inovaciją? Mūsų tyrimas rodo, kad organizacijos turi išvystyti šias tris pagrindines sritis:

  • Lyderystės įgūdžius  – mes identifikavome tam tikrus lyderių stilius, kurie skatina inovacijas, ir galime dirbti su lyderiais jūsų organizacijoje vystant šiuos įgūdžius.
  • Organizacinė struktūra  – tokia, kurioje sprendimai būtų priimami tinkamame lygmenyje įgalintų asmenų ir komandų.
  • Atlygio strategijos  – jeigu jūs norite skatinti inovacijas, visa tai turi būti veiklos valdymo sistemos dalimi – ir už tai turi būti atlyginama.