Darbuotojų įsitraukimas

Kaip įtraukti visus organizacijos darbuotojus?

Kiekviena organizacija supranta savo darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos svarbą veiklos rezultatams. Tačiau ne taip plačiai žinoma, kad darbuotojai patys nori būti įsitraukę į darbą, kuriame jie jaučia, kad konstruktyviai prisideda prie kažko didelio kūrimo.

Tai suteikia didžiulę galimybę darbdaviams – tačiau ką organizacijos gali padaryti, kad suteiktų savo darbuotojams vertės pojūtį?

Visų pirma, Hay Group patirtis bei įžvalgos liudija, kad darbuotojams darbuotojai turi suprasti platesnį paveikslą: bendrą organizacijos veiklos kryptį. Tai, savo ruožtu, yra tiesiogiai susiję su jų pasitikėjimu kompanijos lyderiais. Šiuolaikiniai darbuotojai supranta, kad jų ilgalaikio įsidarbinimo ir karjeros vystymo perspektyvos priklauso nuo jų kompanijos būklės ir stabilumo. Ir, be abejo, taip pat svarbu, kad galimybės augti ir vystytis, kurios yra nuosekliai vedančios prie darbuotojų įsitraukimo, egzistuotų.

Tačiau žinojimas, kad šie veiksniai veda prie darbuotojų įsitraukimo yra tik pirmas žingsnis. Tam, kad organizacijos sėkmingai įtrauktų ir motyvuotų darbuotojus, ir netgi dar svarbiau – padėtų darbuotojų įsitraukimą paversti produktyvumu - yra būtina turėti tinkamus lyderius, tinkamą grįžtamojo ryšio suteikimo darbuotojams procesą, tinkamas veiklos atlikimo valdymo sistemas ir aiškias galimybes tobulėti.

Hay Group jums gali padėti tai įgyvendinti.