Telekomunikacijos

Trumpa apžvalga

Per keletą metų telekomunikacijų sektorius pasikeitė neatpažįstamai. Susijungimai – pavyzdžiui fiksuotos linijos, mobilaus ir plačiajuosčio tinklo paslaugų, - reiškia, kad operatoriai turi dirbti kitaip nei iki šiol, dažnai bendradarbiaudami su partneriais. Tikriausiai labiausiai stebina tai, kad problemos, su kuriomis jie susiduria, daugiau susijusios su žmonėmis, nei su technologijomis – šiuolaikinės telekomunikacijų kompanijos vadovai ir darbuotojai turi dirbti kitaip, kad pasiektų sėkmės.

Be to, augančiose ekonomikose vyksta stipri konkurencija dėl rinkos dalies, o prisotintose Vakarų rinkose jaučiamos diferencijavimo tendencijos. Darbuotojų valdymas ir motyvavimas tokioje aplinkoje yra labai sudėtingas, bet vienas iš pagrindinių sėkmės veiksnių.

Dirbant su pasauliniais telekomunikacijų gigantais, tokiais kaip Deutsche Telekom, China Mobile, Vodafone ir Ericsson, Hay Group imasi šios dinamiškiausios iš rinkų problemų. Mes padedame savo klientams:

  • didinti orientaciją į klientą
  • padėti susijungusioms organizacijoms, siekiant, kad klientai nepajaustų nepatogumų
  • sudaryti dinamišką struktūrą, kuri gali greitai reaguoti į pokyčius
  • vystyti lyderystės įgūdžius, kurie kuria kompleksines strategijas
  • apjungti veiklos vertinimo ir apmokėjimo sistemas, kad panaudoti atlyginimų biudžetą efektyviausiu būdu
  • motyvuoti ir įtraukti darbuotojus, kad skatinti veiklą.

Mūsų metodas taip pat pripažįsta pilno organizacijos tyrimo poreikį – todėl, kad kai viena iš dalių keičiasi, kitos taip pat dažnai reikalauja dėmesio.