Hay Group Viso atlygio struktūra

Naujas atlygio supratimo būdas

Tam, kad būtų efektyvios, atlygio strategijos turi būti įtvirtintos verslo strategijose. Tai reiškia, kad jos turi būti susietos su verslo strategija ir su Jūsų darbuotojų bei visos organizacijos poreikiais. Mūsų Viso atlygio modelis padės Jums optimizuoti atlygį, kad ir kokios sudėtingos tam bebūtų sąlygos.

Problema
Atlyginimai turi tendenciją būti prasčiausiai valdoma organizacijos kaštų struktūros dalis. Būdamas 10-70 procentų visų kaštų dalimi atlygis negali būti ignoruojamas, ypač ekonominio nuosmukio metu. Tam, kad būtų efektyvios, atlygio programos turi atspindėti verslo poreikius, dabar ir ateityje. Tik jei jos yra glaudžiai susietos su įmonės strategija, verslo rezultatais bei darbuotojų poreikiais, atlygio programos gali duodi investicijų grąžą, ypatingai reikalingą sunkiais laikais.

Hay Group Viso atlygio modelyje išeities tašku imama verslo strategija, o pagrindinis susifokusavimo taškas – visas atlygis: kiekvienas finansinis elementas bei ne finansinis atlygio komponentai. Jis taip pat įtraukia tiek įmonės, tiek ir darbuotojų poreikius: nuoseklus, subalansuotas požiūris padeda užtikrinti, kad kompanijos poreikiai būtų patenkinti, o darbuotojai būtų įsitraukę ir motyvuoti. Šis holistinis metodas yra ypač svarbus tuo metu, kai kaštams yra didelis spaudimas ir organizacijos yra priverstos daryti daugiau, turint mažiau.

Mūsų modelis įtraukia ir solidų diegimo planą, užtikrinant tai, kad pastarasis pavirstų galutiniais finansiniais rezultatais.

The Hay Group Total Reward Framework

Hay Group gali sukurti viso atlygio programą, kuri gali padėti Jums:

 • Suderinti viso atlygio programas su individualiais darbuotojų veiklos rezultatais, verslo rezultatais ir darbo kultūra;
 • Pasiūlyti konkurencingą ir diferencijuotą viso atlygio paketą, atspindintį vidinę ir išorinę darbo vertę;
 • Užtikrinti išorinį viso atlygio programų konkurencingumą taip, kad atlyginimų lygis ir sandara būtų pozicionuojami teisingame lygmenyje ir atsižvelgiant į tinkamą lyginamąją grupę;
 • Suformuoti atlygio programas, kurios kaštų prasme efektyviausiu būdu patenkintų motyvacijos ir darbuotojų išlaikymo poreikius;
 • Užtikrinti, kad darbuotojai "nupirktų" ir suprastų naujas programas, kurios savo ruožtu padidintų darbuotojų įsitraukimą;
 • Užtikrinti, kad tiesioginiai vadovai pilnai suprastų programą ir galėtų vadovauti pastarosios įgyvendinimui;
 • Suderinti žmonių kaštus su verslo rezultatais.

Kodėl Hay Group
Mes sieksime suprasti Jūsų verslą ir tai, kaip atlygio formavimas gali sukurti reikiamą efektą. Geriau už viską mes pažįstame žmones, žinome, kas juos motyvuoja ir kaip efektyviai daryti jiems įtaką.

Mūsų stilius yra dirbti su atlygiu iš verslo perspektyvos, žiūrint į jį kaip į integruotą darinį, o ne mechaniškai parinktų atskirų priemonių kratinį. Mes apjungiame finansinius, organizacinius ir elgesio atlygio aspektus, kuriant individualizuotas programas, kurios atitinka verslo strategiją bei ŽI tikslus. Mes taip pat naudojamės patikrintomis metodologijomis bei mūsų duomenų bazėmis, apimančiomis atlygį viso pasaulio ekonomikose.

Viso atlygio programos ar programų rezultatas (bazinis atlyginimas plius trumpalaikis, ilgalaikis skatinimas bei papildomų naudų vertė) yra tas, kuris užtikrina, kad Jūsų organizacijoje tinkamas atlyginimo dydis būdų nustatomas tinkamu būdu.

Hay Group metodas

Hay Group glaudžiai bendradarbiauja su pagrindiniais organizacijos verslo sprendimų priėmėjais, įskaitant finansų ekspertus bei vadovus tam, kad suprasti Jūsų verslo strategiją, verslo modelį, pagrindinius veiklos efektyvumo rodiklius (key performance indicators (KPIs) – angl.), darbuotojų demografinius rodiklius bei darbo kultūrą. Visa tai atlikus mes tampame geriau apsiginklavę Jūsų atlygio architektūros peržiūrai ir performavimui. Mes:

 • Išanalizuosime Jūsų esamą atlyginimų programą ir pamatuosime, kiek ji siejasi su verslo strategija, ŽI valdymo strategija bei atlygio strategija;
 • Išsiaiškinsime Jūsų organizacijos ekonominius ir verslo prioritetus, darbuotojų demografiją ir potencialiai skirtingus atskirų darbuotojų grupių poreikius; 
 • Atliksime darbuotojų tyrimus tam, kad suprasti, kurios atlygio programų charakteristikos suteikia didžiausią vertę;
 • Išanalizuosime tą informaciją, kurią neša savyje kiekvienas atlygio programos elementas ir apibrėšime, kiek kiekvienas jų siejasi su atlygio strategija.

Po to mes suformuojame bazinio atlyginimo planą, kuris yra suderinamas su Jūsų verslo poreikiais ir verslo strategija. Mes taip pat sumodeliuojame rezultatų ir kaštų alternatyvų planą tam, kad Jūs galėtumėte pamatyti platesnį vaizdą ir paaiškiname potencialų mūsų siūlomos strategijos kaštų ir apskaitos poveikį. Po to mes parodome, kaip tai palyginama su kitomis organizacijomis ir suteikime žinių, kodėl skirtingi planų tipai taikomi skirtingose organizacijose.

Pabaigoje, mes galime pasiūlyti Jums pasinaudoti mūsų patirtimi ir ekspertų įžvalgomis, diegiant ir komunikuojant naują atlyginimų programą: daugelis gerai sukurtų programų taip ir neatneša grąžos iš investicijos dėl prasto komunikavimo ar diegimo.

Hay Group praktiniai pavyzdžiai
Hay Group padėjo sukurti atlygio architektūrą JAV parduotuvių tinklui Family Dollar. Perskaitykite tikrą istoriją (angl.k.).

Sužinokite daugiau

Jei norėtumėte padiskutuoti apie tai, kaip mes galėtume padėti Jums sukurti atlygio struktūrą, kuri atitiktų Jūsų verslo strategiją, susisiekite su mumis.