Darbo suderinamumas

Suderinkite struktūrą su strategija

Hay Group Spectrum - work alignment 
Ar Jūsų struktūroje yra „skylių“, kurių nematote? Kai darbai/pareigybės/vaidmenys tampa nebeaiškūs - tarkim, po įmonių susijungimo ar restruktūrizavimo - jie gali stabdyti visos Jūsų organizacijos veiklą. Tuomet viskas pradeda slysti iš rankų. Prieinate prie to, kad skirtingi žmonės daro tą patį darbą, ar net dirba „vienas prieš kitą“ – konkuruoja. Hay Group Spectrum galia yra galimybė padėti Jums pamatyti šias spragas ir jas eliminuoti.


Ar Jūsų darbai įvykdomi? 
Jums reikia žinoti, ar jūs turite tinkamą pareigybių „įtempimo“ lygį? Tuomet, kai darbuotojams nereikia „įtempti“ savo įgūdžių arba žinių, jie pradeda nuobodžiauti. Tačiau, jei žmogus jaučia per didelę „įtampą“, jam pradeda nesisekti arba jis tiesiog išsenka. Pasitelkę Hay Group Spectrum galime Jums padėti nustatyti, ar Jūsų pareigybės yra reikiamos „dydžio“ - optimaliai „įtemptos“ bei su tinkamu atsakomybių rinkiniu.


Ar tikrai darote tai, ką kalbate?
 Ar Jūs investuojate būtent į tuos darbus, kurie Jūsų organizacijai užtikrina sėkmę? Ar Jūs nešvaistote pinigų, įdarbinę per daug žmonių į pareigybes, kurios kuria mažai vertės? Remdamiesi Hay Group Spectrum mes galime Jums padėti nustatyti reikiamą žmonių skaičių reikiamose vietose bei reikiamame lygyje.

Sužinokite daugiau:

  •  Darbo įvertinimas - ar Jūs žinote, kaip, kur ir kodėl darbas yra atliekamas?
  •  Darbo tinkamumas - ar Jūsų pareigybes užima tinkami žmonės?
  •  Darbo vertė - kokią tikrą vertę sukuria kiekviena Jūsų organizacijos pareigybė?

 Sugrįžkite į  Hay Group Spectrum  pagrindinį puslapį.

 

Contact us to discuss how Hay Group Spectrum can help your business