Lyderystės valdymas

Ar Jūs turite tinkamus vadovus, galinčius ugdyti Jūsų organizaciją?

Šiandien, norėdami augti nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje, Jūs nebegalite pasikliauti tais pačiais vadovų gebėjimais.

Tam, kad Jūsų geriausi darbuotojai ir naujai atrasti talentai galėtų siekti geriausių rezultatų, reikia sukurti tinkamas sąlygas. Jei darbuotojų gebėjimai neatitinka keliamų pareigybėms reikalavimų, arba jei darbuotojai negali matyti savo pastangų rezultatų, jie gali tiesiog nesistengti arba iš vis palikti kompaniją.

Hay Group McClelland‘o Tyrimų ir Inovacijų centro (įkurto David-o McClelland-o kaip McBer) tyrimai parodė, kad norint sėkmingai valdyti lyderystę, kompanijos turi ją suderinti su verslo strategija. Atitinkamai jos turi vystyti strategiškai reikšmingus gebėjimus ir kompetencijas, siekiant strategijos įgyvendinimo visuose lygmenyse: 

  • organizaciniame
  • komandų
  • individualiame

Kadangi darbo pobūdis nuolatos kinta ir didėja jo tarpusavio priklausomybė, nebepakanka būti tiesiog geru lyderiu - dar reikia būti ir puikiu komandos nariu. Įmonių ir organizacijų vadovai pradeda suvokti, jog kompanijos sėkmė priklauso nuo jos narių gebėjimo dirbti komandoje, o ne nuo tarpusavio konkurencijos, ir jie vis dažniau išsako šiuos savo lūkesčius.

Siekiant paspartinti tokią komandinės lyderystės transformaciją, Hay Group taiko integruotą metodą, kuris apima:

  • pagalbą įmonių ir organizacijų vadovams didinant jų komandos efektyvumą per tyrimais pagrįstą intervenciją
  • vadovų ir lyderių talento vystymą visuose organizacijos lygmenyse
  • individualų tikslinį ugdymą (coaching) kertines pozicijas užimantiems lyderiams ir specialistams.

Šioje veikloje Hay Group naudojasi ypatingos kokybės ir patikimumo tyrimais bei diagnostika, kurie yra sukurti pasitelkiant mūsų gausias duomenų bazes.