Atlygio strategijos

Darbuotojų įtraukimas ir motyvavimas naudojant atlygį

Efektyvus atlygis tai ne tik darbo užmokesčio didinimas, bet ir teisingų atlygio programų, atitinkančių Jūsų verslo strateginę kryptį ir unikalią organizacijos darbo kultūrą, suradimas. Kokį bendrą atlygį Jūsų verslas gali sau leisti? Kaip Jūs tai palyginate su savo konkurentais? Kaip Jūs galite labiau įtraukti Jūsų organizaciją? Kaip Jūs galite pritraukti ir išlaikyti talentingus žmones?

Hay Group požiūris šių iššūkių atžvilgiu įgalina Jus sukurti ir įdiegti atlygio programas, kurios atspindi Jūsų verslo strategiją, organizacijos darbo kultūrą ir įtaką, kurią skirtingi darbuotojai daro organizacijai.

Mes bendradarbiaujame su pagrindiniais Jūsų verslo sprendimų priėmėjais, siekdami suprasti Jūsų prioritetus ir skirtingų pareigybių indėlį šiems prioritetams pasiekti. Tuo pat metu, mes artimai bendradarbiaujame su Jūsų įmonės finansų ir žmogiškųjų išteklių komandomis tam, kad suprastumėm, kaip veikia Jūsų dabartinė atlygio programa, bei kokią ji daro įtaką darbuotojų veiklos rezultatams.

Šių principų pagrindu mes galime padėti Jums sukurti atlygio strategiją, apimsiančią skirtingas darbuotojų grupes, kai žmonėms bus tinkamai atlyginama už tinkamai atliktus darbus.

Mūsų tikslas paprastas: padėti Jums paruošti ir įgyvendinti atlygio programą, kuri sukurtų realią pridėtinę vertę verslui.

Trumpalaikis ar ilgalaikis?
Skirtingi tikslai reikalauja skirtingų stimulų. Sužinokite, kaip Hay Group pataria naudoti ilgalaikes ir trumpalaikes skatinimo schemas.

Sužinokite daugiau apie skirtingus efektyvios atlygio strategijos elementus: