Aukščiausio lygio vadovų atlygis

Žvelgiant giliau

Sąžiningos bei skaidrios aukščiausio lygio vadovų atlygio sistemos yra gyvybiškai svarbios tuomet, kai organizacijos siekia pritraukti bei išlaikyti talentus

Hay Group konsultantai dirba su darbo užmokesčio komitetais, o taip pat su vadovais iš įvairių pramonės sričių, pradedant nuo stambiausių pasaulio korporacijų ir baigiant ne-pelno organizacijomis, padėdami jiems išspręsti problemas, susijusias su jų aukščiausio lygio vadovų atlygiu.

Mes neapsiribojame tik tuo, kad darbo užmokestis atitiktų pareigų pavadinimus. Mes įsigiliname, siekdami suprasti tikrąsias aukščiausio lygio vadovų atsakomybes bei įvertinti jų užimamas pareigybes. Naudodami mūsų globalią duomenų bazę, mes galime nustatyti teisingus palyginimo su rinka kriterijus, paremtus rinkoje esančių panašių pareigybių atlygio duomenimis.

Vietoj to, kad tiesiog susieti aukščiausio lygio vadovų skatinimą su tikslais, kurių jie negali kontroliuoti, mes dirbame kartu su Jumis, siekdami nustatyti tinkamus vertinimo kriterijus, kurie užtikrintų kiekvieno darbuotojo bei visos organizacijos efektyvią veiklą.

Mes galime Jums patarti, kaip sukurti bei subalansuoti aukščiausio lygio vadovų atlygio paketą, įskaitant papildomas naudas ir privilegijas, įsidarbinimo sutartis ir kompensacijų išmokėjimo sąlygas, šias sutartis nutraukus.