Strategiją paverčiant realybe

Įveikite atotrūkį tarp strategijos, operacinės veiklos, struktūros ir žmonių - susifokusuodami į įgyvendinimą

Ambicingos verslo strategijos parengimas yra viena, tačiau sėkmingas pastarosios realizavimas – kas kita. Hay Group padeda verslo lyderiams kurti ir plėtoti efektyvias organizacijas, kurios pasiekia savo strateginius tikslus.

Hay Group dirba su aukščiausio lygio vadovais, verslo savininkais ir verslo padalinių vadovais, įveikiant atotrūkį tarp strategijos, operacinės veiklos, struktūros ir žmonių, fokusuojantis tuo pačių į pokyčių įgyvendinimą.

Mes dirbame su savo klientais parengdami pirminį jų organizacijos projektą ir padedame jiems jį įgyvendinti. Mes padedame mūsų klientams 'dekoduoti' jų strategijas, išaiškinti jų verslo ir veiklos modelius bei identifikuoti reikalavimus organizacijos sukūrimui - struktūrą, vadovavimą ir valdymo sistemas, procesus, darbo vietas, kultūrą ir darbuotojų gebėjimus – viso to, ko reikia organizacijos veikimui.

Mes gerai suprantame, kas motyvuoja žmones ir kaip geriausiai konstruoti darbą. Panaudodami šias žinias mes padedame klientams sukurti efektyviai funkcionuojančią organizaciją, kuri įtraukia lyderius ir energizuoja darbuotojus, skatina veikla ir rezultatų pasiekimą.

Problema
Mūsų klientų spektras apima organizacijas nuo mažų, vieno produkto gamybos įmonių iki globalių konglomeratų, nuo šeimos verslo įmonių iki valstybinių bendrovių, nuo intensyviai augančių naujų verslų įmonių iki brandžių tradicinių firmų. Mes suteikiame pagalbą klientams dirbant su plačia verslo problemų palete:

  • organizacijos ir jos naujos strategijos suderinimas;
  • organizacijų projektavimas jų išsiplėtimui į naujas rinkas;
  • valdymo ir atsakomybių išaiškinimas greitai besikeičiančiose organizacijose;
  • pagalba firmoms užtikrinant jų matricinių struktūrų veikimą;
  • organizacijos struktūros ir kultūros pakeitimas po privatizacijos arba po valstybės reguliavimo atšaukimo;
  • nematerialių organizacijos aktyvų inegravimas susiliejimuose ir įsigijimuose. 

Bendras visų šių problemų vardiklis - iššūkis verslo lyderiui:

‘Kaip aš organizuosiu savo verslą, kad mano strategija būtų įgyvendinta efektyviai?’

Strateginių tikslų aiškumas ir pasišventimas jiems yra pagrindas. Gyvybiškai svarbu yra vystyti gebėjimus individualiame ir komandiniame lygmenyje, siekiant rezultatų ir organizacijos tikslų įgyvendinimo.

Mes dažnai pastebime, kad vadovai šoka tiesiai nuo strategijos į žmonių sudėliojimą į „dėžes“, t.y. paskiriant darbuotojus į pareigybes, kurios yra netinkamai sukonstruotos ir yra pozicionuojamos į silpnai parengtas organizacines struktūras. Mūsų klientams reikia geresnio būdo apjungti strategiją ir organizacinę struktūrą ir mes padedame jiems, siūlydami aukščiausio lygio vadovams precizišką metodą efektyvių organizacijų sukūrimui.

Kodėl Hay Group?
Hay Group turi daugiau nei 60 metų darbo su lyderiais patirties, padedant jiems rasti sprendimus sudėtingų su žmonių ir darbu susijusių užduočių sprendimui.

Be to, remiantis faktais grindžiamais sprendimais, mes pasitelkiame savo supratimą apie vadovų elgseną, ieškodami paslėptų problemų, kurios gali įtakoti verslo rezultatus organizacinių pokyčių metu.

Mes dirbame partnerystėje su savo klientais, identifikuodami jų specifines problemas ir fokusuodamiesi į realistinį jų įdiegimą. Mes neišeiname palikdami parašytos rekomendacijų knygos, bet „gyvename“ kartu su savo klientais viso projekto metu ir jam pasibaigus, jei to reikia. Perduodami žinias ir gebėjimus savo klientams, mes padedame jiems efektyviau valdyti pokyčius. Ir, priešingai nei kitos konsultacinės įmonės, mes nesivedame kariuomenės ką tik išmokytų konsultantų, galinčių užplūsti kliento organizaciją. Mes, veikiau, pasitelkiame nedidelę grupę profesionalių ir pasišventusių konsultantų, galinčių patarti aukščiausio lygio vadovams ir padėti organizacijoms pasiekti savo verslo rezultatus.

Hay Group metodas
Mes taikome 'kurti pakeliui’ metodą, kuris leidžia lyderiams projektuoti organizaciją, gauti savo vadovų komandos įsitraukimą ir užtikrinti įgyvendinimą. Mes perduodame savo klientams suvokimo gilumą, parodant sąsajas tarp strategijos, finansų, operacinės veiklos ir elgsenos bei visą kompleksą tyrimais paremtų įrankių ir metodologijos, kurie buvo taikomi mūsų klientų visame pasaulyje ir pasitvirtino, kaip galintys pasiekti verslo rezultatų.

Hay Group metodas apima šiuos žingsnius: