Lønningene ventes å stige globalt, med det største lønnstillegget på tre år

 • Global lønnsøkning den høyeste på tre år
 • Reallønnen opp 2,5 %, ettersom lønnstillegget kombineres med lav inflasjon
 • Til tross for økonomiske nedgangstider, vil asiatiske arbeidstakere få den største økningen i reallønn, og Kina forventes å få den tredje høyeste reallønnsveksten globalt

  En prognose som i dag ble sluppet av det framtredende globale rådgivningsselskapet Korn Ferry (NYSE: KFY), viser at arbeidstakere rundt om i verden kan forvente seg et reallønnstillegg på 2,5 % – det høyeste tillegget på tre år – ettersom lønnstillegget kombineres med en historisk lav inflasjon, slik at de ansatte får mer å rutte med.

  Prognosen er fortsatt positiv for Europa
  Ifølge prognosen fra Korn Ferry Hay Group, kan ansatte over hele Europa forvente seg en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,8 % i 2016, og med en inflasjon på 0,5 %, vil reallønnen stige med 2,3 %. Godt hjulpet av lav inflasjon vil ansatte i Vest-Europa få 2 % økning i reallønnen, sammenlignet med 2,9 % i Øst-Europa.

  Utsiktene er også positive i Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Mens lønnsøkningen fortsatt vil ligge rundt 2,5 % i Storbritannia (den samme som i de to siste årene), betyr lav inflasjon at reallønnen vil øke med 2,3 % i 2016 – over gjennomsnittet for Vest-Europa. Ansatte i Frankrike og Tyskland kan også forvente seg en økning i reallønnen på henholdsvis 1,7 % og 2,7 %. Bildet ser tilsvarende ut for Hellas, der lønnen – til tross for landets økonomiske problemer – ser ut til å øke med 2 % (sammenlignet med 1,3 % i fjor), og der deflasjon medfører at grekerne kan forvente seg en reallønnsvekst på 3,4 % i 2016.

  To land øst i Europa er ekskludert fra det regionale gjennomsnittet. Dette skyldes at høy inflasjon påvirker reallønnsveksten på grunn av konkrete politiske forhold. De ansatte i Ukraina ser ut til å få Europas største lønnsøkning (11,5 %), men på grunn av høy inflasjon (48,3 %) vil reallønnen reduseres drastisk med 36,8 %. Utsiktene er de samme i Russland, der virkningen av økonomiske sanksjoner og fallende oljepriser har rammet økonomien. Til tross for en gjennomsnittlig lønnsøkning på 7 %, vil reallønnen falle med 7,5 %, på grunn av en inflasjon på 14,5 %. Dette er betydelig mer enn nedgangen i reallønnen i fjor, som var på 0,7 %.

  Philip Spriet, Global Managing Director for Productized Services ved Hay Group, uttalte følgende: «Årets globale lønnsprognose viser at for de fleste land ser reallønnsøkningen i 2016 ut til å bli den høyeste på tre år. Ulike makroøkonomiske forhold betyr at det er store variasjoner globalt, men totalt sett betyr et anstendig lønnstillegg, kombinert med ekstremt lav (og i noen tilfeller null) inflasjon, at prognosene er positive for arbeidstakerne.»

  Høyeste reallønnsvekst i Asia
  I Asia forventes lønnen å stige med 6,4 % – ned 0,4 % fra i fjor. Reallønnen forventes derimot å stige med 4,2 % – den høyeste globalt. Den største reallønnsveksten ser ut til å komme i Vietnam (7,3 %), Kina (6,3 %) og Thailand (6,1 %). Til tross for at den kinesiske økonomien har bremset opp – kombinert med stupende aksjemarkeder og redusert eksportnivå – vil arbeidstakerne i landet kunne få 8 % i lønnsøkning i 2016, ettersom sysselsettingstallene fortsetter å vokse grunnet det økende behovet for skolerte ansatte og fortsatt vekst i den blomstrende middelklassen.

  Ansatte i India er en del av verdens raskest voksende store økonomi, og de ventes å få den høyeste veksten de har sett i reallønn de siste tre årene – 4,7 %, mot 2,1 % i fjor og 0,2 % i 2014.

  Blomstrende arbeidsmarked i Nord-Amerika
  Denne oppadgående trenden ser vi også i Nord-Amerika, der arbeidsmarkedet er spenstig for tiden. I USA, med lav inflasjon (0,3 %), vil de ansatte oppleve en reallønnsvekst på 2,7 %. Canadiske arbeidstakere vil på sin side få en lønnsvekst på 2,6 % og en reallønnsvekst på 1,3 %. Hele kontinentet under ett vil lønningene øke med 2,8 % – det samme som i fjor.

  Økonomisk uro påvirker lønnen til arbeidstakere i Latin-Amerika
  Prognosene viser at ansatte i Latin-Amerika vil få de største lønnsøkningene i 2016 – 11,4 %. På grunn av høy inflasjon i regionen (12,8 %), forventes det derimot reelt sett et lønnskutt på 1,4 %. Dette er spesielt tydelig i Argentina og Brasil. Til tross for en lønnsøkning på henholdsvis 31 % og 7,7 %, vil arbeidstakerne i Argentina bare få 3,6 % i lønnsøkning, mens de ansatte i Brasil faktisk vil oppleve en nedgang i reallønn på 1,2 % i 2016.

  Imidlertid ser arbeidstakerne i Venezuela ut til å måtte lide mest av alle i hele verden, med betydelige kutt i realinntektene. Lønnsveksten ligger på høye 70 %, men når inflasjonen prises inn (122,6 %), kan de ansatte forvente seg et reallønnskutt på hele 52,6 %.

  Sterk vekst i Midtøsten og Afrika
  2016 ser positivt ut for arbeidstakere i Midtøsten og Afrika. Til tross for stupende oljepriser og økonomisk og politisk kaos i hele regionen, forventes lønnen i Midtøsten og Afrika å stige med henholdsvis 5,3 % og 6,5 %. Relativt lav inflasjon betyr at arbeidstakerne kan forvente seg en reallønnsvekst på henholdsvis 3,8 % og 1,6 %.

  I Midtøsten forventes Libanon (11,5 %) og Jordan (5,3 %) å få den høyeste reallønnsveksten, mens Emiratene vil få den laveste (0,9 %) – ned fra 2,8 % i fjor. Høy inflasjon i Egypt betyr at det er det eneste landet i regionen som kan få et kutt i reallønnen (0,4 %).

  Philip Spriet konkluderer: «Asia fortsetter å være en pådriver for lønnsvekst globalt sett, ettersom selskapene ser ut til å stå klare til å øke lønningene. Imidlertid er det globale arbeidsmarkedet i endring på grunn av den aldrende arbeidsstyrken i industrilandene. I vekstmarkedene er det avgjørende for bedriftene å etterutdanne ansatte for å opprettholde konkurransefortrinn. Dyktige ansatte kan forvente å få mer i lønningsposen, ettersom manglende kompetanse i enkelte regioner driver lønningene opp.»

  Gjennomsnittlig reallønnsøkning er basert på 73 land i [Hay Groups database] – unntatt Ukraina og Venezuela, der politisk uro og høy inflasjon har ført til en reallønnsnedgang på henholdsvis 36,8 % og 52,6 %.


  Merk: Denne studien skal krediteres «Korn Ferry Hay Group», ikke «Hay» eller «Hays», som er separate organisasjoner uten tilknytning til Korn Ferry Hay Group.

  For mer informasjon
  For mer informasjon om denne saken eller for å intervjue kan du kontakte Silvia Talaba
  +47 24 12 40 72, silvia.talaba@haygroup.com

  Om studien
  Dataene er hentet fra Hay Group PayNet, som inneholder data fra mer enn 20 millioner arbeidsgivere i 24 000 organisasjoner i mer enn 110 land.

  De viser prognoser for lønnsøkninger for 2016 slik de anslås av globale personalavdelinger, og de sammenlignes med prognosene om 2015 som ble utført på samme tid i fjor. De sammenlignes også med inflasjonsprognosene for 2016 fra Economist Intelligence Unit.

  Om Korn Ferry
  Korn Ferry er et framtredende globalt rådgivningsselskap med fokus på arbeidstakere og organisasjoner. Vi hjelper ledere, organisasjoner og samfunn med å lykkes ved å bidra til at enkeltpersoner kan få ut sitt fulle potensial. Vi har nesten 7000 kolleger som leverer tjenester gjennom Korn Ferry og Hay Group, samt Futurestep-avdelingene. Gå til kornferry.com for mer informasjon.