Productivitatea forţei de muncă

Sporirea performanţei prin agilitate

Cât de repede se poate mişca organizaţia dumneavoastră? În pieţe fluide şi mai ales în perioade economice dificile, viteza de mişcare este o cheie către succes. Dar care este cheia agilităţii? Nu este vorba de sisteme de IT, două treimi din care nu ating rezultatele promise. Nici despre concedierea oamenilor în cazul unei probleme în afacere: o multinaţională majoră şi-a redus recent forţa de muncă cu 50 la sută, reuşind în acelaşi timp să-şi sporească performanţa generală.

Organizaţiile agile au angajaţi care se simt implicaţi în mod pozitiv în activitate, care îşi înţeleg propria remuneraţie şi care o pot corela cu performanţa. Aceste organizaţii au şi structuri manageriale simplificate, ce accelerează procesul de luare a deciziilor.

Hay Group poate ajuta organizaţiile să devină mai agile. Putem crea sisteme remunerative care să motiveze şi antreneze personalul. Şi vă putem ajuta să dezvoltaţi modele organizaţionale echipate pentru un proces decizional rapid.