Remuneraţia la nivel executiv

Dincolo de evidenţă

În timp ce organizaţiile fac eforturi pentru a atrage şi a reţine talentele de vârf, confruntarea cu o cercetare amănunţită a salariilor la nivel executiv atât din partea publicului cât şi din partea acţionarilor, face ca existenţa unor sisteme juste şi transparente de remunerare la nivel executiv să fie crucială.

Consultanţii Hay Group lucrează cu direcţiile salariale şi manageriale din toate sectoarele, de la mari organizaţii mondiale, la organizaţii nonprofit, sprijinindu-le să soluţioneze aceste probleme.

Noi facem mai mult decât să stabilim salariile pentru fiecare funcţie. Analiza noastră merge mult mai în profunzime, evaluând adevăratele responsabilităţi şi valori ale unei funcţii executive. Folosind baza noastră de date globală, putem stabili standarde juste, comparative cu remuneraţiile persoanelor care ocupă funcţii similare.

În loc să corelăm incentivele pentru personalul de conducere cu obiective pe care aceştia nu le pot controla, noi lucrăm cu dumneavoastră pentru a defini acele măsuri ce promovează performanţa atât în organizaţie cât şi în fiecare funcţie. Apoi vă ajutăm să formulaţi politici salariale la nivel executiv care să motiveze şi să concentreze personalul de conducere asupra acestor obiective – ceea ce, la rândul său, vă va ajuta să atrageţi şi să reţineţi liderii de care aveţi nevoie.

Vă putem oferi consultanţă asupra structurii şi echilibrului întregului pachet remunerativ la nivel executiv, inclusiv asupra beneficiilor şi câştigurilor suplimentare, a contractelor de angajare şi a acordurilor aplicabile în caz de concediere.