Ledarskapsförändring

Har du rätt ledare för att kunna driva er framgång?

Med dagens ständigt föränderliga företagsklimat kan du inte förlita dig på att den ledarskapskapacitet som krävs idag, räcker imorgon.

Dina topptalanger och potentiella talanger behöver rätt förutsättningar för att kunna leverera bästa resultat. Om personalens kunskaper och färdigheten inte passar den aktuella rollen, eller om de inte kan se resultatet av sina ansträngningar, kan de komma att underprestera eller gå vidare.

Forskning från Hay Groups McClelland Center for Research and Innovation (grundat som McBer av David McClelland), har visat att för att förändring ska lyckas, så måste företag anpassa sig till strategin och utveckla strategiska kompetenser och färdigheter för att verställa strategin på samtliga nivåer:

  • organisatorisk
  • team
  • individ

Det räcker inte bara att vara en bra ledare utan det krävs också att vara en bra teammedlem. VDar börjar inse att deras företags framgång baseras på förmågan att arbeta tillsammans och ställer dessa krav på organisationen.

För att påskynda och stödja denna ledarskapsförändring har Hay Group ett integrerat förhållningssätt som inluderar:

  • stödja VDar i att förbättra effektiviteten i team genom forskningsbaserade åtgärder
  • utveckla företags ledning och ledarskapstalang på alla nivåer i organisationen
  • tillhandahålla individuell coaching till ledare och personal i viktiga roller.

Dessa åtgärder använder Hay Groups undersökningar och diagnostik som utvecklats baserat på vår omfattande databas.