Reward services

Driv organisatoriska och individuella prestationer

Att erbjuda rätt ersättningar, incitament och förmåner är avgörande för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare på alla nivåer i organisationen.

Ersättning är också ett viktigt verktyg för att driva organisatoriska och individuella prestationer, särskilt i tuffa ekonomiska tider.

Med tanke på att ersättningar kan utgöra upp till 70 procent av de totala kostnaderna i en organisation så är det viktigt att få en bra avkastning på denna investering. Hay Group's forskning inom ersättningar har visat att den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en person som lämnar organisationen motsvarar sex månadslöner. Detta tydliggör vikten av att lägga tid och ansträngning på att hitta rätt ersättningsprogram.

Vi erbjuder världens mest omfattande databas av löner och förmåner tillsammans med världens mest ingående och använda metod för arbetsvärdering. Vårt ramverk,Total Reward, hjälper dig att skapa en ersättningspolicy som är anpassad efter er verksamhet.

PayNet®
Hay Group’s löne- och förmånsdatabas, PayNet®, innehåller information om ersättningar för fler än 17 000 av världens ledande organisationer. Läs mer om PayNet® här.

För mer information om ersättningar och belöning följ länkarna nedan: