Prieskum odmeňovania Hay Group 2015

Spoločnosť Hay Group otvára v tomto období už 19. ročník najväčšieho komerčného prieskumu odmeňovania na slovenskom trhu. Prieskumu sa v roku 2015 zúčastnilo 405 spoločností z viac ako 11 sektorov a do našich databáz vstúpilo viac ako 180 727 individuálnych mzdových údajov.

Hay Group Prieskum odmeňovania Vám ponúka informácie o: 

  • vnútornej spravodlivosti odmeňovania vo Vašej spoločnosti
  • mzdových trhoch a odmeňovaní jednotlivých profesií až na detail konkrétnych pozícií (základná mzda, variabilná zložka, vyčíslenie benefitov)
  • mzdových nárastoch - uskutočnených a predpokladaných
  • politike odmeňovania - tvorba základnej mzdy, jej prehodnocovanie (na základe výkonnosti, inflácie, atď.), tvorba variabilnej zložky (jej výška v porovnaní so základnou mzdou, podmienky vyplácania, ...), politika príplatkov
  • benefitoch - detailný prehľad najrozšírenejších benefitov a podmienok ich poskytovania spolu s vyčíslením finančnej hodnoty balíka benefitov
  • regionálnych rozdieloch v odmeňovaní - porovnanie Bratislavy a 8 krajských územných celkov

Prihláška do Hay Group Prieskumu 2015

Výstupy z Hay Group prieskumov odmeňovania 

Zoznam účastníkov 2015

V prípade záujmu o náš prieskum odmeňovania neváhajte kontaktovať jedného z našich konzultantov.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Hay Group
haygroup.slovakia@haygroup.com
+421 2 544 10 327