Mzdy v roku 2015 celosvetovo porastú, na Slovensku však výrazne pomalšie

Mzdy v roku 2015 celosvetovo porastú, na Slovensku však výrazne pomalšie

Na základe zistení poradenskej spoločnosti Hay Group nominálne mzdy v roku 2015 celosvetovo porastú v priemere o 5,4%. Minulý rok tento nárast predstavoval 5,2%.

„Na Slovensku očakávame v roku 2015 nominálny nárast miezd na úrovni 2,0%. Pri predpokladanej nízkej inflácii okolo 0,4% by reálne mzdy mali porásť o 1,6%,“ uviedol Matej Budjač zo slovenskej pobočky Hay Group.

Mzdy porastú najrýchlejšie v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, ako aj v centrách zdieľaných služieb (Shared Service Centers).

Celosvetovú štatistiku nárastov podľa prieskumu pribrzdia krajiny ako Brazília, Rusko a Ukrajina. Kým v minulých rokoch platy na týchto trhoch rástli, tento rok sa očakáva pokles reálnych miezd o 0,4%, 0,7%, resp. až 3,9% na Ukrajine. „Nastal veľký obrat medzi Európou a rozvojovými trhmi. Na mnohých európskych trhoch reálne mzdy rastú, kým v rozvojových krajinách mzdy klesajú,“ uviedol Ben Frost z londýnskej pobočky spoločnosti Hay Group. V Európe platy rástli vďaka zlepšujúcej sa výkonnosti ekonomík, ktoré v minulých rokoch stagnovali. K ekonomickému rastu sa vrátilo aj Grécko a Írsko, kde by reálne mzdy mali stúpnuť o 2,5%, resp. 1,1%. Európania napriek relatívne nízkej inflácii (1,5%) môžu počítať s reálnym nárastom platov na úrovni asi 1,6%.

 

Najvyšší nárast platov sa očakáva v Ázii, kde sa pri inflácii 3,7% reálne mzdy zvýšia o 3,1%. K najvyššiemu nárastu reálnych platov spomedzi ázijských krajín podľa spoločnosti Hay Group dôjde vo Vietname (6,6%). V Číne by reálne platy mali narásť o 5,7%.

Údaje pre štúdiu pochádzajú zo mzdovej databázy PayNet spoločnosti Hay Group, ktorá obsahuje údaje o vyše 16 miliónoch zamestnancov z 24 000 spoločností zo 110 krajín. Údaje sú tiež porovnávané s predpokladanou infláciou na rok 2015, ktorú vydala The Economist Intelligence Unit.