Najlepšie spoločnosti

Čo robia tí „najlepší“

Spoločnosť Hay Group pomáha organizáciám dosahovať výkonnosť podľa ich najlepších možných štandardov. Na to, aby sme sa mohli neustále učiť – a tak aj naši klienti – od najúspešnejších spoločností na svete, robíme pravidelné štúdie, ktoré selektívne publikujeme, kde študujeme, čo robia tí „najlepší“.

Naše kľúčové štúdie sa konajú v partnerstve s časopismi FORTUNE a Bloomberg BusinessWeek.com. Tieto projekty skúmajú, ktoré spoločnosti sú najuznávanejšie medzi svojimi kolegami a ktoré produkujú najlepších lídrov a študujú kultúry, ktoré vedú k špičkovej výkonnosti.

Pochopenie, ako fungujú najlepšie spoločnosti, nám umožňuje nahliadnuť priamo do podstaty úspechu podniku. Takýto obraz má veľkú hodnotu, najmä tvárou v tvár ekonomickej neistote. 

Viac infrmácii:

FORTUNE World’s Most Admired Companies

Best Companies for Leadership