Úspešné fúzie a akvizície

Môžu byť fúzie a akvizície naozaj úspešné?

Hoci fúzie a akvizície sú dnes bežné, výskum spoločnosti Hay Group ukazuje, že mnohé z nich neprinesú očakávanú trhovú hodnotu alebo výhody.

Spoločnosti sa väčšinou sústreďujú na integráciu hmotných aktív – ako napríklad systémy informačných technológií – a na dosahovanie nákladovej synergie, na úkor svojich zákazníkov. Rovnováha medzi týmito záležitosťami a integráciou nehmotných aktív, ako sú ľudia, procesy a štruktúry, často nie je naplánovaná dostatočne dlho vopred v procese fúzií a akvizícií. Polovicu bitky vyhráte keď viete, kde začať. Na to, aby fúzia dokázala realizovať svoj prísľub, musia organizácie riešiť tieto problémy – a zároveň riadiť riziká integrácie, a čerpať z nej maximálnu hodnotu. Je to ťažké nachádzanie rovnováhy.

Ako teda môžete zaistiť, aby vaša fúzia bola úspešná? Spoločnosť Hay Group je jediná poradenská firma, ktorá odporúča integráciu nehmatateľného aj hmatateľného majetku. Máme jedinečný pohľad dovnútra na fungujúce správanie, vďaka ktorému sú fúzie a akvizície úspešné – používame svoje pochopenie riadiaceho správania na poukázanie na skryté problémy, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť podniku počas fúzií a akvizícií.

Dva kritické faktory, ktoré pomáhajú úspechu fúzií a akvizícií:

  • nájdenie správnej rovnováhy medzi hmatateľnými a nehmatateľnými aktívami – to znamená zobrať do úvahy organizačný kapitál (vrátanie riadenia a prevádzkového modelu), kapitál vzťahov (vrátane vzťahov s klientmi a inými zainteresovanými osobami), a ľudský kapitál – spoločností, ktoré sa spájajú – hneď od začiatku. Pre ďalšie poradenstvo na túto tému si prečítajte budovanie efektívnych organizácií
  • dopad vedenia – dosadenie nového najvyššieho tímu zlúčených organizácií čím skôr, aby mohli začať žiť podľa novej vízie a hodnôt. Pre pomoc pri identifikácii správnych vodcov, ktorí budú poháňať váš podnik vpred, si prečítajte naše stránky o leadership a talente

Kľúčové fakty

  • Len deväť percent podnikových vodcov si myslí, že ich transakcia plne dosiahla svoje pôvodné ciele.
  • 54 percent podnikových vodcov uvádza, že zanedbanie auditov nefinančných aktív zvyšuje nebezpečenstvo vykonania nesprávnej akvizície.
  • Spoločnosti, ktoré okamžite menujú nové riadiace tímy v rámci náležitej starostlivosti, majú dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu plnú integráciu do jedného roka.

Ako môžem urýchliť proces integrácie iných organizácií? Prečítajte si viac o našom výskume a úvahách o fúziách a akvizíciách. Stiahnite si výtlačok „Nebezpečných známostí“ čo je správa spoločnosti Hay Group o tom, ako maximalizovať hodnotu vašej transakcie.