Riadenie matice

Ako môžeme zefektívniť prácu našej maticovej organizácie?

Aby sme využili výhody poznania lokálneho preostredia s globálnym myslením, stále viac spoločností sa usiluje mať maticovú organizáciu.

Úsilie vynaložené na to, aby matice fungovali, môže byť zaťažujúce na seniorské riadiace pozície a môže spôsobiť nestabilitu a neprehľadnosť zodpovedností.

Spoločnosť Hay Group má desaťročia skúseností s poprednými svetovými organizáciami pri zavádzvaní ich maticovej štruktúry.Spolu s klientmi nachádzame primeranú rovnováhu medzi efektívnymi globálnymi operáciami a miestnymi podmienkami a požiadavkami.

Mnohí lídri váhajú pri zavádzaní maticovej štruktúry vo svojich organizáciách aj vtedy, keď existuje potreba spolupráce, integrácie alebo zdieľania nákladov v organizácii. K týmto obavám prispieva zdanlivý nedostatok zodpovednosti, nadmerné schôdzovanie a povesť maticových organizácií o zložitosti ich riadenia. V spoločnosti Hay Group sme pomohli mnohým organizáciám úspešne navrhnúť, a čo je ešte dôležitejšie, implementovať maticové štruktúry, pričom nám pomohli bohaté skúsenosti v oblasti zavádzania zmien v organizačných štruktúrach formovaním riadiacich tímov, ich spôsobilostí a motivácie jednotlivcov 

Na úrovni vedenia sa sústreďujeme na rozvoj správania jednotlivcov aj tímov, ktoré sú kritické pre efektívnosť v maticovej organizácii. Dôraz sa kladie na riadenie širšej organizácie namiesto jednotlivých obchodných jednotiek. Potom sa dajú prepojiť na správne meradlá riadenia výkonnosti, pracovné hodnotenie  a efektívne odmeňovanie.

Jednou z kľúčových výziev pri riadení matice je prijať organizačné štruktúry a zohľadniť národné a funkčné kultúry. Názor spoločnosti Hay Group na rôzne kultúry vám môže pomôcť robiť správne rozhodnutia.