Riadenie a podporovanie inovácií

Ako môžem podporovať inováciu?

V každej poprednej organizácii už boli procesy usmernené, vzťahy so zákazníkmi vylepšené a dodávateľské reťazce optimalizované. Preto keď chcete získať konkurenčnú výhodu, najuznávanejšie spoločnosti – identifikované v prieskumoch Hay Group a časopise Fortune – teraz sústreďujú svoju pozornosť na to, ako propagujú a podporujú inováciu.

Aj keď dôležitosť inovácií je všeobecne uznávaná, dosiahnutie kultúry, podporujúcej inováciu, je zložitá úloha. Podľa výskumu spoločnosti Hay Group táto inovácia začína vo vedení, ktoré jasne určuje smer a vytvára organizačnú klímu, ktorá podporuje inováciu. To znamená, že nielen podporujú svojich ľudí, ale umožňujú svojim pracovníkom pracovať bez strachu z neúspechu.

A teda ako vytvoriť kultúru, ktorá povzbudzuje a podporuje inováciu? Náš výskum ukazuje, že organizácie sa musia rozvíjať v troch kľúčových oblastiach:

  • Spôsobilosti lídrov – identifikovali sme konkrétne štýly riadenia, ktoré podporujú inováciu, a dokážu pracovať s lídrami vo vašej organizácii pri rozvoji týchto spôsobilostí
  • Organizačná štruktúra  – aby rozhodnutia robili na primeranej úrovni oprávnení jednotlivci a tímy
  • Stratégie odmeňovania  – ak chcete podporiť inováciu, musí byť súčasťou vášho celkového riadenia výkonnosti – a musí byť odmeňovaná.