Produktivita pracovných síl

Podporovanie výkonnosti prostredníctvom pružnosti

Ako rýchlo sa dokáže vaša organizácia rozhýbať? Na premenlivých trhoch a najmä v ťažkých ekonomických časoch je rýchlosť pohybu kľúčom k úspechu. Čo je kľúčom k pružnosti? Nie sú to systémy informačnej technológie, z ktorých dve tretiny nenaplnia svoj prísľub. Ani to nie je nasadenie ľudí na obchodný problém: istá veľká medzinárodná firma nedávno znížila svoje stavy pracovníkov o 50 percent a napriek tomu zvýšila svoju celkovú výkonnosť.

Spoločnosť Hay Group môže pomôcť organizáciám stať sa pružnejšími. Môžeme navrhnúť systémy odmeňovania, ktoré motivujú a zapájajú pracovníkov. A môžeme vám pomôcť vyvinúť organizačné modely, ktoré sú orientované na rýchle rozhodovanie.