Rozvoj tímov vrcholového manažmentu

Môžu špičkové tímy nahradiť „hrdinského najvyššieho riadiaceho pracovníka“?

Dni najvyšších riadiacich pracovníkov - hrdinov sú za nami. Lídri dnes už nemôžu len tak prifrčať, pozametať a sami doviesť organizáciu k cieľu. Dôvod je jednoduchý: požiadavky na tých, ktorí okupujú toto najvyššie miesto, rýchlo prevyšujú schopnosti ktorejkoľvek jednej osoby, nezávisle od toho, aká nadľudská môže byť.

Stále rastie počet najvyšších výkonných pracovníkov, ktorí sa obracajú na svojich priamych podriadených, aby im dokázali pomôcť vyriešiť výzvy, ktorým čelia ich organizácie. Snaha vytvoriť efektívny vodcovský tím je plná úskalí – a mnohí najvyšší výkonní pracovníci sa "potknú" pri tvorbe svojich špičkových tímov.

Spoločnosť Hay Group sa spojila s profesormi na Harvarde v deväťročnom výskumnom projekte k tejto problematike a v roku 2008 vydala knihu Seniorské leadership tímy: čo si vyžadujú, aby boli vynikajúce. Tento projekt doplnil naše široké vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti.

S našimi programami leadershipu a talentov môžeme rozvíjať základné spôsobilosti, ktoré najvyšší riadiaci pracovník potrebuje na to, aby si vytvoril vysoko výkonný špičkový tím. Nedávna história spoločnosti Hay Group v oblasti rozvoja riadiacich tímov môže pomôcť tímom samotným čeliť lídrovkým výzvam.