Prilákanie a udržanie talentov

Ako môžem prilákať a udržať si najlepších ľudí?

Nedávny výskum spoločnosti Hay Group odhalil, že menej než štvrtina lídrov sa domnieva, že procesy riadenia talentov v ich organizácii dokážu dodať lídrov, ktorých potrebujú. V skutočnosti až 70 % z nich sa domnievalo, že ich riadenie talentov sa musí zmeniť.

V mnohých organizáciách problém spočíva vo všeobecnom prístupe, ktorý si osvojili: namiesto identifikácie – a dodania – presne toho, čo ich podnik v skutočnosti potrebuje, sa sústreďujú na všeobecné zlepšovanie celkových "zásob" talentov v nádeji, že to v budúcnosti naplní požiadavky. Skúsenosti spoločnosti Hay Group pri práci s organizáciami v rôznych sektoroch podčiarkujú naše poznanie, že takýto prístup nie je dostatočný.

Organizácie sa musia pozerať viac vpred. Potrebujú chápať svoje budúce smerovanie ako aj zmeny, ktoré sa dejú na ich trhoch. Potom môžu zaviesť prísnejšie systémy na identifikáciu talentov ktoré budú potrebovať v budúcnosti, ponúkať formálne programy na rozvoj potenciálnych lídrcov , a zabezpečovať, aby existovali správne programy odmeňovania a motivácie na udržanie tých pracovníkov, do ktorých už investovali, a trvale monitorovať  potenciálne "horúce" miesta v celej organizácii.

Len v samotných USA zaznamenáme v budúcom desaťročí odchod do dôchodku vyše 75 miliónov pracovníkov – vrátane 50 percent najvyšších riadiacich pracovníkov veľkých organizácií. Na ich náhradu bude potrebné vybrať dostupné talenty z ďalšej generácie 45 miliónov.

Ak sa chcete viac dozvedieť o názoroch spoločnosti Hay Group na identifikáciu a rozvoj vašich budúcich vodcov, stiahnite si náš analytický článok „Potenciál k čomu?“