Nástupníctvo najvyšších riadiacich pracovníkov

Ako získame toho správneho najvyššieho riadiaceho pracovníka pre našu organizáciu?

Niektorí argumentujú, že výber najvyššieho riadiaceho pracovníka je najdôležitejším rozhodnutím správnej rady. Je to rozhodnutie, ktoré dnes rady musia robiť stále častejšie. Či už je to kvôli prianiu akcionárov, kritike médií alebo je to prirodzený obrat, priemerná doba zotrvania najvyššieho riadiaceho pracovníka vo funkcii sa dnes zredukovala len na päť rokov. Nástupníctvo najvyšších riadiacich pracovníkov je obrovský problém.

Stále viac organizácií hľadá svojich budúcich najvyšších riadiacich pracovníkov zvnútra. Ale iba čakanie na to, že sa objaví správny kandidát, je nebezpečná stratégia.

Je mimoriadne dôležité, aby ste sa pozreli na svoju stratégiu, prevádzkové a organizačné požiadavky, a definovali tieto požiadavky na funkciu najvyššieho riadiaceho pracovníka, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby mohol riadiť v danom špecifickom kontexte. Hodnotenie kandidátov by malo byť založené na ich praxi, správaní a kvalitách vyžadovaných pre špecifické zodpovednosti v tejto špičkovej funkcii. Zácvik pri práci – budovanie zručností a skúseností prostredníctvom súboru pozorne zvolených vývojových rolí – sa potom sústreďuje na vyhladenie akýchkoľvek medzier v skúsenostiach a vedení.

Spoločnosť Hay Group odporúča, aby organizácie nasledovali príklad najuznávanejších spoločností v našich výročných prieskumoch, z ktorých okolo 85 percent zabezpečuje, aby ich správne rady dostávali aktualizované informácie o rozvoji kľúčových interných kandidátov nielen na najvyššie pozície, ale aj na kritické riadiace funkcie.

Spoločnosť Hay Group vám môže pomôcť identifikovať potenciálnych lídrov vo vašej organizácii. A čo je ešte dôležitejšie, môžeme vám poradiť, ako sa starať o týchto pracovníkov a rozvíjať ich a vypracovať správne odmeny, aby ste si ich udržali.

Spoločnosť Hay Group vám pomôže vytvoriť správny profil.

Mnohé z najuznávanejších spoločností si vyvinuli a upravili profil skúseností pre svojich budúcich najvyšších riadiacich pracovníkov. To znamená, že svojich kandidátov nielen porovnávajú s profilom, ale im aj poskytnú cielený vodcovský rozvoj.

Kliknite na odkazy nižšie, ak si chcete prečítať naše analytické články o najlepších praktikách pri plánovaní následníctva najvyšších výkonných pracovníkov ("Víťazná stratégia") a vo výbere vašich budúcich lídrov ("Potenciál k čomu?").