Finančné služby

Pod drobnohľadom

Spoločnosti poskytujúce finančné služby sú dnes pod väčším drobnohľadom ako kedykoľvek predtým.

Sarbanes-Oxleyho zákon a podobné zákony, ktoré si vyžadujú, aby finančné služby fungovali s úplnou transparentnosťou, spôsobujú pochopiteľne zvýšenú kontolu tejto oblasti. No pretože zákazníci a akcionári majú širšie možnosti, skúmajú spoločnosti aj z hľadiska otázok ako je ich etické stanovisko, odmeňovanie vrcholového manažmentu , služby zákazníkom a predovšetkým ich výkonnosť.

Tieto výzvy si vyžadujú správnu organizačnú štruktúru na pomoc pri dobrom riadení a dodržiavaní procesov, udržaní správnych ľudí v správnych funkciách – a tu nastupuje spoločnosť Hay Group. 

My vám umožníme:

Medzi klientov Hay Group patrí Citigroup, American Express, Fidelity, State Street, J.P. Morgan Chase, Standard & Poors, Barclays, ABN Amro, RBS, HSBC a ING.