FMCG – rýchloobrátkový spotrebný tovar

Reagovanie na meniaci sa trh

Správajte sa globálne, konajte lokálne. To je fráza, ktorú môžete často počuť v spojitosti s ekológiou, ale v skutočnosti je to presne tá istá výzva, ktorej dnes čelia popredné svetové spoločnosti, obchodujúce s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom.

  • Ako prispôsobíte svoje globálne značky na miestny trh?
  • Ako riadite vzťahy s viacerými miestnymi maloobchodmi, ktoré si navzájom konkurujú?

Vyžaduje si to určitú kultúru, špecificky komplexnú organizačnú štruktúru a efektívne riadenie – čo sú oblasti, v ktorých má spoločnosť Hay Group dokázateľnú expertízu.

Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťami ako je Procter & Gamble, Unilever, Cadbury Schweppes a mnohými ďalšími, chápeme globálnu povahu podnikania s FMCG. A čo je ešte dôležitejšie, chápeme, že si to vyžaduje vštepovanie kultúry výkonnosti manažmentu, ktorá inšpiruje zamestnancov na všetkých úrovniach a chápeme, ako podporovať vašich pracovníkov prostredníctvom fúzií, akvizícií a reštrukturalizácii ktoré sú nevyhnutne časté v akejkoľvek spoločnosti na FMCG.

Môžeme vám tiež pomôcť pri výzvach, ako je: