Výroba

Prehľad

Žiadny sektor dnes nie je pod väčším tlakom než výroba. Dokonca aj každodenné prežívanie je pre mnohé firmy v priemyselných krajinách problémom. Existuje neustály tlak z rozvojových krajín, ktoré majú výhodu nízkej nákladovej základne. A pretože komodity sú stále drahšie a cenová konkurencia sa zintenzívňuje, firmy musia zápasiť s vyspelejšími, komplexnejšími technológiami.

Úspešné reagovanie na globalizáciu  si vyžaduje, aby výrobné spoločnosti nachádzali nové spôsoby obchodovania, od zavádzania prevádzok v krajinách s nízkymi nákladmi, cez vývoj nových technológií a produktov až po organizáciu a výkon práce novými spôsobmi.

Tým sa vytvárajú náročné výzvy pre manažment, ktoré služby spoločnosti Hay Group dokážu vyriešiť svojím špecifickým návrhom.

Pomáhame mnohým z popredných svetových výrobcov, od Forda a Toyoty, cez Deere & Co, ako aj Caterpillar Inc. a Procter & Gamble, aby: