IT - Telekomunikácie

Prehľad

Telekomunikačný sektor sa len v priebehu posledných pár rokov zmenil na nepoznanie. „Konvergencia“ pevných liniek, mobilných a širokopásmových služieb.... znamená, že operátori musia pracovať novými spôsobmi, často v alianciách s partnermi. Možno je prekvapujúce, že problémy, ktorým čelia, sa týkajú viac ľudí než technológií – lídri a pracovníci v moderných telekomunikačných firmách musia pracovať inak, aby dosiahli úspechy.

Okrem toho, každý sa snaží získať trhový podiel v rozvíjajúcich sa ekonomikách a odlíšiť sa na, už nasýtených, západných trhoch. Riadenie a motivovanie ľudí v tomto prostredí je náročné – no je to základom úspechu.

Pri práci s globálnymi telekomunikačnými obrami ako je Deutsche Telekom, China Mobile, Vodafone a Ericsson, spoločnosť Hay Group rieši výzvy tohto najdynamickejšieho trhu. Zákazníkom pomáhame:

  • skutočne sa orientovať na zákazníka 
  • zosúladiť "zmenené" organizácie, aby zákazníci mali rovnaké skúsenosti
  • vytvárať pružnú štruktúru, ktoré dokáže rýchlo reagovať na zmeny
  • rozvíjať lídrovské spôsobilosti, ktoré budú dodávať komplexné stratégie 
  • zosúladiť výkonnosť s platom pre najlepšie využitie rozpočtu odmeňovania
  • motivovať a zapájať pracovníkov na zlepšenie výkonnosti.

V našom prístupe si tiež uvedomujeme potrebu celkovej kontroly organizácie – pretože keď sa zmení jedna časť, veľmi často je výsledkom, že aj iní sú vyžadujú pozornosť.

Hardvér, softvér a sektor služieb informačnej technológie zažívajú najväčšie zmeny: prešli globalizáciou, konsolidáciou, zadávaním subdodávateľom a zadávaním do zahraničia. A ešte stále sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou.

Preto manažéri v tomto sektore stoja pred úžasným množstvom požiadaviek: od chápania komplexných produktov do hĺbky, cez využívanie nových technologických výhod, až po budovanie vyváženosti prostredníctvom fúzií a akvizícií.

Spoločnosť Hay Group pracuje s lídrami na trhu, ako je IBM a Siemens, ale aj so začínajúcimi spoločnosťami, aby sme:

  • pomohli manažérom rozvíjať lídrovské spôsobilosti, ktoré potrebujú v globalizovanom prostredí
  • reštrukturalizovali ich organizácie, aby sa stali efektívne a zodpovedné
  • zosúladili platy s výkonnosťou tak, aby boli rozpočty na odmeny uplatňované efektívne