Prepojenie pozície so stratégiou

Zladenie štruktúry a stratégie

Hay Group Spectrum - work alignment 
Má vaša štruktúra slabé miesta o ktorých netušíte?
Ak pozície nie sú jasné – situácia môže nastať pri fúzií alebo reštruktulizácií- táto situácia môže zabrzdiť rast vašej spoločnosti. Chyby sa však vždy dostanú na povrch. Môže nastať situácia keď rôzni zamestnanci pracujú na rovnakom zadaní alebo dokonca proti sebe. Jednou zo silných stránok Hay Group Spectrum je jeho schopnosť spozorovať a odstrániť tento problém.


Sú vaše pracovné pozície skutočne vykonateľné? Potrebujete vedieť či máte správne nastavenú obtiažnosť vašich pracovných pozícií. Keď zamestnanci nemajú pocit využitia svojich schopností, začnú sa nudiť. Naopak ak sú požiadavky nastavené príliš vysoko, zamestnanci zlyhávajú alebo dokonca vyhoria. S Hay Group Spectrum vám pomôžeme nastaviť náplň pracovnej pozície tak aby úroveň bola dosiahnuteľná a zároveň mala správny mix zodpovedností. 


Držíte slovo? Investujete energiu do činností, v ktorých vaša spoločnosť potrebuje uspieť? Alebo míňate peniaze na príliš veľa zamestnancov na pozíciách s nízkou pridanou hodnotou? Použitím Hay Group Spectrum vám pomôžeme nastaviť správne počet vašich zamestnancov, ktorí budú na správnych miestach a na správnych úrovniach vo vašej spoločnosti.

Získajte viac informácií o:

Návrat na Hay Group Spectrum home page.

 

Contact us to discuss how Hay Group Spectrum can help your business