Kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen işletmeler

Genel Bakış

Kamu sektörü kuruluşları dünyanın her yerinde yeni politikalara ve değişen kanunlara sürekli olarak karşılık verirler. Bunun yanı sıra, bu kuruluşlar daha verimli çalışmaları, bürokrasiyi ortadan kaldırmaları ve hizmet verdikleri kişilere ve toplumlara daha fazla odaklanmaları yönünde sürekli baskı altındadırlar.

Bütün bunlar, birtakım farklı baskılara yol açan sürekli değişim kültürü yaratmaktadır. 

  • Kuruluşun yapısı bütün değişimlere uygun mudur?
  • Doğru görevler tanımlanmış mıdır?
  • Bu görevlerde çalışanlar doğru yeteneklere sahip midir?
  • Ve ön cephedeki kadro daha fazla dönüşüme hazır mıdır?

Hay Group’un kamu sektörü çalışmalarının büyük bir kısmı en üst seviyeden başlamaktadır. Kamu sektöründe işlerin yolunda gitmesini sağlayan hususların tam olarak neler olduğunu bilmemiz, yönetici ekiplerin organizasyonel etkinliği . genel olarak ele almalarına yardımcı olabilmemizi sağlamaktadır. İş geliştirme liderlerimizin, ve kamu yöneticilerinin öncülük ettikleri kişiler ve kültür üzerindeki etkiyi anlamalarına yardımcı olmamızın performansı arttırdığı kanıtlanmıştır.

Size:

Hay Group, dünya üzerinde pek çok resmi makama, kuruma ve kamu sektörü kuruluşuna, müşterilerimize verdiğimiz sözler ve onlarla aynı dili konuşabilme yeteneğimizle güvenilir bir danışman haline gelmiştir.