İş Değerlendirme

Hay Group Spectrum - Yeni Nesil İnsan Kaynakları Çözümü

Bugün, İnsan Kaynakları konularını ele alırken bütünleşmiş bir yaklaşımdan başka bir yaklaşım benimseyemezsiniz. Ve böyle bir yaklaşım, stratejik karar verme süreçlerine gerçek içgörüler sağlayan bir yaklaşım olmak zorunda.

Hay Group Spectrum, , çalışanları, görevleri, ücret ve yapıyı, sürekli ve bütünleşik bir şekilde birbirine bağlayabilen tek çözümdür.

Uzun yıllar boyunca iş ortaklarımızın işlerini değerlendirmelerine yardım ederken edindiğimiz tecrübelerden, çoğu şirketin, ücretleri belirlerken yalnızca iş değerlendirmesinden yararlandıklarını ve işi anlamanın getireceği gerçek değerden mahrum kaldıklarını gördük.

Daha iyi bir yol olduğunu biliyorduk. İşte bu nedenle işleri, çalışanları, yapı, ücret ve performansı birbirine bağlayarak bütün bu konuları birlikte ele almanızı sağlayan benzersiz bir çözüm olan Hay Group Spectrum’u yarattık.

Hay Group Spectrum ile kritik önem taşıyan şu dört soruyu cevaplayabilirsiniz.