Auto van de zaak steeds populairder in België

Brussel – 9 juni 2015. Het aantal zakenauto’s in België is in 2014 met 13 procent gegroeid ten opzichte van 2010. Het afgelopen jaar was er sprake van een groei van 3,6 procent. In 2014 stonden 650.000 bedrijfswagens geregistreerd, zo blijkt uit onderzoek van Hay Group onder 22.000 bedrijven wereldwijd, waarvan 500 in België. Opvallend daarbij is dat 50 procent van de junior professionals in België recht heeft op een auto van de zaak, terwijl dat percentage in de ons omringende landen tussen de 0 en 16 procent ligt.

Company Cars ReportFiscale aantrekkelijkheid
Werkgevers verwachten in toenemende mate van hun medewerkers dat ze flexibel en mobiel zijn. “Een bedrijfswagen geeft hierop antwoord”, aldus Walter Janssens, Directeur Beloningsonderzoek bij organisatieadviesbureau Hay Group. Bovendien speelt de fiscale aantrekkelijkheid van deze beloningsvorm, voor zowel werkgever als werknemer, een rol. Ruim de helft van de bedrijven (54 procent) staat medewerkers toe een duurdere auto uit te zoeken dan waarvoor geclassificeerd. BMW, Audi, Volvo zijn de meest populaire merken onder het hoger management.

Groenere auto’s
Uit het onderzoek blijkt ook dat 39 procent van de bedrijven het afgelopen jaar hun mobiliteitsbeleid heeft aangepast. Een groener (milieuvriendelijker) autobeleid is hierbij de voornaamste focus. Meer dan de helft van de bedrijven neemt zich voor om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, voornamelijk door milieuonvriendelijke auto’s van de keuzelijst uit te sluiten. “Een kans voor organisaties om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen, die met beide handen wordt gegrepen”, aldus Janssens.

Flexibeler mobiliteitsbeleid
Een andere trend is meer flexibiliteit in het mobiliteitsbeleid. Steeds vaker wordt overgegaan tot een maandelijkse mobiliteitsvergoeding, waarmee de keuze voor openbaar vervoer, fiets of auto op individuele basis gemaakt wordt. Janssens: “Organisaties spelen hiermee in op een trend naar individualisering van het loonbeleid. Werknemers krijgen meer flexibiliteit binnen een vastgelegde mobiliteitsenveloppe”.

Meer feiten uit het onderzoek
• Drie procent van de bedrijven bezit een eigen wagenpark (de overige bedrijven leasen)
• Sales functionarissen krijgen minder keuze in autotype dan overige functies
• Negen procent van de bedrijven staat niet toe dat medewerkers een goedkopere auto uitzoeken dan waarvoor geclassificeerd
• Auto’s worden gemiddeld na 4 jaar of 150.000 km vervangen
• 89 procent van de bedrijven vergoedt brandstof in België en aanvullend vergoedt zeven procent brandstof in het buitenland
• Werknemers dragen gemiddeld maandelijks 81 Euro (sales) en 121 Euro (overige functies) bij aan hun auto van de zaak

Over het onderzoek
Deze cijfers zijn gebaseerd op een beloningsonderzoek dat Hay Group jaarlijks uitvoert onder 500 bedrijven in België en 22 000 bedrijven in de wereld. Het onderzoek brengt het totale beloningspakket in beeld in de diverse landen.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren.