Korn Ferry saattaa Hay Groupin yritysoston päätökseen

Los Angeles, 1.12.2015 – Maailman johtava henkilöstö- ja organisaatio-osaamisen konsultointiyritys Korn Ferry (NYSE: KFY) ilmoitti tänään, että se on saanut Hay Groupin oston päätökseen.

Hay Groupin osaaminen, taidot ja näkemykset tekevät Korn Ferrysta kiistattoman johtajan kykyjen kokonaisvaltaisen hallinnan saralla. Muutos vahvistaa ihmisten ja johtajien tärkeää roolia organisaatioiden toiminnan kantavana voimana.

”Meidän on puhuttava enemmän ihmisistä. Organisaatioilla ei ole koskaan ennen ollut näin suurta painetta menestyä. Mutta jos ne eivät panosta henkilöstöstrategioihinsa yhtä paljon kuin liiketoiminnan muihin osa-alueisiin, organisaatioilta jää menestyksen tärkein osatekijä hyödyntämättä”, Korn Ferryn toimitusjohtaja Gary D. Burnison kommentoi. ”Olemme maailman kiistaton ykkönen henkilöstöasioissa, eli liiketoiminnassa, joka mahdollistaa muun liiketoiminnan. Kahden yrityksen yhdistymisen seurauksena syntyvässä organisaatiossa on lähes 7 000 ammattilaista, joilla on yhteinen päämäärä: auttaa johtajia, vapauttamalla ihmisten voima ja potentiaali.”

”Korn Ferryn ja Hay Groupin yhdistyminen on historiallinen tapahtuma, joka vaikuttaa työn tulevaisuuteen”, Hay Groupin toimitusjohtaja Stephen Kaye sanoi. ”Tämä on täydellinen esimerkki kahden menestyneen yrityksen yhdistymisestä, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia tukea asiakkaidensa strategisia tavoitteita ja päämääriä. Yrityksillä on yhteensä yli sadan vuoden kokemuksen alalta ja kokoluokaltaan mailman suurimman henkilöstön, sekä paljon tietoa ja näkemystä. Tämän ansiosta voimme tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa, että heillä on aina oikeat ihmiset oikeassa rooleissa ja että ihmiset ovat osaavia ja sitoutuneita.”

Korn Ferrylla ja Hay Groupilla on vankkaa immateriaaliomaisuutta ja yksi maailman kattavimmista johtamis-, palkitsemis- ja arviointitietokannoista tukenaan työssä, jolla ne auttavat asiakkaitaan menestymään.

Korn Ferryn tarjoamat palvelut jakautuvat kolmeen liiketoimintaan: Executive Search, Hay Group (johon Korn Ferryn Leadership- ja Talent Consulting -segmentit nykyään kuuluvat) ja Futurestep.

Executive Search tarjoaa asiakkaille kattavaa kokemusta, tietoa ja analytiikkaa liikkeenjohdon suorarekrytoinneista, jotta asiakkaat löytäisivät heille parhaiten sopivat osaajat. Alan parhaan analytiikan avulla asiakkaat saavat todistetusti oikeaa toiminto-, toimiala- ja tasokohtaista tietoa rekrytointipäätöstensä tueksi.

Hay Group tarjoaa asiakkaidensa tueksi henkilöstötietonsa ja näkemyksensä, jotka ovat maailman huippuluokkaa. Hay Group tuo organisaatiot ja ihmiset samalle viivalle ja kehittää, sitouttaa ja palkitsee niitä kohti menestystä.

Futurestep tarjoaa ammattitaitoista työvoimaa tehokkaammin joustavien ja räätälöitävien rekrytointiratkaisujensa kautta, jotka perustuvat Korn Ferryn ja Hay Groupin immateriaaliomaisuuteen.

Lisätietoa Korn Ferryn ja Hay Groupin yhdistymisestä on osoitteessa kornferry.com/together.

Tietoja Korn Ferrysta
Korn Ferry on maailman johtava henkilöstö- ja organisaatio-osaamisen konsultointiyritys. Autamme tekemään johtamista, organisaatioista ja yhteisöistämme parempia, vapauttamalla ihmisten voima ja potentiaali. Lähes 7 000 työntekijäämme palvelevat asiakkaita Korn Ferry-, Hay Group- ja Futurestep-liiketoiminnoissa. Lisätietoja on osoitteessa kornferry.com.

Tulevaisuuteen liittyvät lausunnot
Lehdistötiedotteessa on vuonna 1995 uudistetun Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Act -lain ns. safe harbor -säännöksissä määriteltyjä tulevaisuuteen liittyvä lausuntoja. Tulevaisuuteen liittyvät lausunnot tunnistaa siitä, että niissä käytetään sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”uskoa”, ”olettaa”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”näkymät” ja ”ennustaa” sekä siitä, että ne ennustavat tulevia tapahtumia tai kehityksiä tai viittaavat niihin, eivätkä ne ole historiallisia asioita koskevia lausuntoja. Tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja ovat mm. seuraavat, niihin rajoittumatta: edut, joita Korn Ferryn oletetaan saavan Hay Groupin ostosta, mukaan lukien syntyvän yrityksen suunnitelmat, tavoitteet, odotukset ja aikomukset. Kyseiset lausunnot perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista moniin Korn Ferry ei voi vaikuttaa.
On paljon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa todellisiin tuloksiin tai lopputulemiin niin, että ne ovat olennaisesti erilaisia kuin mitä tulevaisuuteen liittyvissä lausunnoissa sanotaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat, näihin rajoittumatta: (a) Hay Groupin toimintojen ja työntekijöiden onnistunut yhdistäminen osaksi Korn Ferrya; (b) Hay Groupin ostosta odotettujen etujen toteutuminen, johon voivat vaikuttaa mm. kilpailu, Korn Ferryn kyky kasvaa hallitusti ja kannattavasti ja säilyttää asiakkuutensa, toimittajasuhteensa ja avainhenkilönsä; (c) Hay Groupin ostoon liittyvät kustannukset; (d) muutokset sovellettaviin lakiin tai määräyksiin; (e) muiden taloudellisten, liiketoiminnallisten ja/tai kilpailutekijöiden mahdolliset vaikutukset Korn Ferryyn, Hay Groupiin tai näiden tytäryhtiöihin ja (f) muut riskit ja epävarmuustekijät, jotka käyvät ilmi Korn Ferryn Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle (SEC) toisinaan antamista raporteista.
Korn Ferry ei ole velvollinen päivittämään tai muuttamaan tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai muun syyn vuoksi.

Lisätiedot ja tiedustelut
Dan Gugler
+1 310-226-2645
Dan.Gugler@kornferry.com