Miesten ja naisten palkkaero on yli 17 prosenttia, vaikka samasta työstä maksetaan sama palkka

Korn Ferry Hay Groupin uuden kattavan kansainvälisen tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen palkkojen epätasa-arvo on 17,6 prosenttia. Kuitenkin tarkasteltaessa palkkausta samoissa tehtävissä, on palkkaero vain 1,6 prosenttia. Vastoin yleistä käsitystä siis samasta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Tilanne on varsin samankaltainen eri maissa. Tutkimuksessa analysoitiin yli 8 miljoonan palkansaajan tietoja 33 maassa. Suomessa tilanne on hieman parempi kuin keskimäärin kansainvälisesti, mutta esimerkiksi Ruotsi ja Norja ovat Suomea tasa-arvoisempia.

Tutkimustuloksissa tuli esille, että kansainvälisesti palkkaero miesten ja naisten välillä on 17,6 prosenttia miesten eduksi. Tutkimuksen mukaan kuitenkin otettaessa mukaan tarkentavia rajauksia, kuten tehtävä ja työnantaja, palkkaero on miesten eduksi enää 1,6 prosenttia.

Miesten ja naisten palkkaero 17.6% (miesten eduksi)
Palkkaero samantasoisissa tehtävissä 6.6% (miesten eduksi)
Palkkaero samantasoisessa tehtävässä samassa organisaatiossa 2.2% (miesten eduksi)
Palkkaero samantasoisessa ja -sisältöisessä tehtävässä samassa organisaatiossa 1.6% (miesten eduksi)

Kaavio: Sukupuolten palkkaerot eri tavoin tarkasteltuna vaihtelevat.

–Yleisellä tasolla tutkimuksemme osoittaa, että miehille ja naisille maksetaan samasta työstä saman organisaation sisällä jokseenkin yhtä paljon, sillä palkkaero on miesten eduksi vain 1,6 prosenttia. Tämä luku on hyvin samankaltainen kansainvälisesti vertailemissamme 33 maassa, aina Ruotsista Etelä-Afrikkaan, kertoo Suomen maajohtaja Johan Blomqvist Hay Gropilta.

Naisia on vähän parhaiten palkatuissa tehtävissä ja ylimmässä johdossa

Tutkimuksen mukaan hyväpalkkaisilla aloilla, kuten teknologiasektorilla, on vähemmän naistyöntekijöitä kansainvälisesti. Lisäksi niilläkin aloilla, joissa naisia on enemmistö työntekijöistä, kuten matalapalkka-aloilla, on miehillä enemmistö johtotehtävistä. Esimerkiksi kansainvälisissä 500 suurimmassa yrityksessä toimitusjohtajista vain 20 prosenttia ja ylimmästäkin johdosta vain 25 prosenttia on naisia, vaikka kaikesta työvoimasta naisia on noin 45 prosenttia.

–Palkkaeroja on tarkasteltava muutenkin kuin vain organisaatioiden sisällä. Suurin selittävä tekijä palkkaeroissa miesten ja naisten välillä on, että naisia on vähemmän korkeapalkkaisilla aloilla ja johtotehtävissä. Sukupuolten välinen palkkaero ratkaistaan ensisijassa nostamalla naisia johtotehtäviin, sanoo Blomqvist.

Hay Groupin tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että naisia on esimerkiksi 40 prosenttia sihteerityön tekijöistä, mutta vain 27 prosenttia esimiesasemassa ja edelleen vain 17 prosenttia ylemmässä johdossa kansainvälisesti vertailtuna.


Tilanne Suomessa: kolme neljästä johtajasta on miehiä

Tutkimuksessa oli mukana noin 54 000 henkilöä Suomesta. Yleinen palkkaero sukupuolten välillä oli kansainvälistä keskiarvoa matalampi, eli 15,2 prosenttia ja siten esimerkiksi Saksan (15,1%) tasolla, mutta suurempi kuin Ruotsissa (14,2%) tai Norjassa (11,1%). Toisaalta Suomi on huomattavasti edellä monia maita, kuten Alankomaita (24,7%) ja Venäjää (25,3%).

–Myös naisten määrä ylimmässä johdossa on Suomessa kansainvälistä keskiarvoa parempi, mutta Suomessakin vielä kolme neljästä ylimmän johdon jäsenestä on miehiä, Blomqvist kertoo.

Maa Yleinen palkkaero Palkkaero saman tason työ Saman tason työ sama organisaatio Saman tason ja tehtävän työ sama organisaatio Ylin johto, miesten osuus
Australia -23,7% -9,8% -3,7% -1,4% 79,1%
Suomi -15,2% -1,8% -1,8% -1,3% 76,0%
Saksa -15,1% -3,6% -3,1% -3,0% 88,5%
Ranska -17,0% -4,0% -3,1% -2,7% 79,6%
Meksiko -30,7% -9,4% -5,4% -2,9% 90,2%
Alankomaat -24,7% -6,1% -1,4% -1,0% 84,8%
Venäjä -25,3% -8,0% -1,4% -0,1% 71,0%
Etelä-Afrikka -24,9% -4.5% -2,5% -3,3% 81,9%
Ruotsi -14,2% -2,8% -1,5% -0,7% 72,4%
Iso-Britannia -28,6% -9,3% -2,6% -0,8% 78,0%
Kaikki maat, keskiarvo -17,6% -6,5% -2,2% -1,6% 82,7%

Taulukko: 10 maan olennaisimmat tunnusluvut kaikista 33 tutkimuksessa mukana olleesta maasta.

Lisätietoja
Johan Blomqvist, maajohtaja, Hay Group Korn Ferry Suomi, 09 - 4133 6600, Johan.Blomqvist@kornferry.com
White paper: Gender Pay Gap http://www.haygroup.com/en/our-library/whitepapers/gender-pay-gap/

Tutkimuksesta
Tutkimuksen ainesto haettiin Hay Groupin PayNet-tietopalvelusta, jossa on yli 20 miljoonan palkansaajan tiedot 25 000 organisaatiosta 110 maasta. Palkansaajan sukupuoli pystytään tunnistamaan 8 miljoonasta henkilöstä 33 maasta.

Korn Ferry
Korn Ferry on maailman johtava neuvonantaja henkilöstön ja organisaatioiden kehittämisessä. Tuemme johtajien, organisaatioiden ja yhteisöjen menestystä auttamalla ottamaan käyttöön henkilöstön täyden potentiaalin. Lähes 7000 asiantuntijaamme on globaalisti valmiina palvelemaan asiakkaitamme Executive Searchin, Hay Groupin ja Futurestepin yksiköissä. Lisätietoja: kornferry.com.