Perheomisteinen yhtiö - arvokas perintö

Perheomisteisten yhtiöiden ainutlaatuiset haasteet

Perheomisteiset yhtiöt toimivat ainutlaatuisen dynamiikan mukaan. Menestyksekkään liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi on pidettävä huolta perheen mukanaan tuomista haasteista kuten esimerkiksi perheyrityksen siirtämisestä sukupolvelta toiselle. 

Työskentely perheyrityksessä tuo mukanaan erityisiä haasteita:

 • Miten takaamme onnistuneen sukupolven vaihdoksen?
 • Miten kehitämme liiketoimintaa siten, että emme kadota perheyrityksen henkeä ja arvoja?
 • Tulisiko meidän perustaa family office pitämään huolta perheen intresseistä?
 • Mikä on paras tapaa jakaa tuotto perheen ja perheen ulkopuolisten välillä?
 • Saammeko palkattua toimitusjohtajan, joka ei ole perheenjäsen?
 • Miten vedämme rajan omistajuuden ja johtajuuden välille?`
 • Miten löydämme tasapainon liiketoiminnan ja perheen välillä?


Hay Group auttaa perheomisteisia yhtiöitä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut näihin haasteisiin keskittyen seuraaviin teemoihin:

 • vision ja strategian kehittäminen
 • omistajaohjauksen ja organisaation rakenne
 • kansainvälistyminen
 • sukupolven vaihdos ja seuraajasuunnittelu
 • perhepääoman* siirtäminen
 • johtamisen kehittäminen ja palkitsemisstrategia
 • osaamisen johtaminen

*perhepääoma on perheen sisäisen toiminnan vaikutusta perheyrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.

The inner workings of the family-owned business

The inner workings of the family-owned business

Nearly 30 per cent of a family-owned business’ sustainability comes from the strength of its intangible family capital. As one generation hands over to the next, it is vital to identify and manage the specific value that the family brings to the business to achieve long-lasting growth Lisää

Family owned business: a special heritage

Family owned business: a special heritage

Family-owned businesses (FOBs) have a unique set of dynamics. As well as dealing with all the issues that relate to growing a successful business, there are also important factors relating to the family that need careful attention such as the transition from one generation to the nex Lisää

Strauss Group: Keeping it in the family delivers double-digit growth

Strauss Group: Keeping it in the family delivers double-digit growth

When Israel-based food and drink company Strauss acquired another food business, Elite, it wanted to shift focus, expanding nternationally and switching focus from production to a more outward looking emphasis on markets and customers Lisää

Family business in Asia: the ‘happiness index’

Family business in Asia: the ‘happiness index’

A professionalization strategy that neglects the important aspects of family will result in ‘deep pockets and pained hearts’. Research conducted by Hay Group’s center for strategy execution looks at the importance of ‘kin’- family obligations, rights and social norms in ensuring the survival of a family-owned business beyond the third generation Lisää