Haasteesi

Mitä haasteita sinä kohtaat tehtävissäsi?

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä haasteet ovat moninaisia. Globalisoituminen, väestön ikääntyminen ja kilpailu osaavasta työvoimasta haastaa jokaisen johtajan ennemmin tai myöhemmin. Johtaminen on entistä vaativampaa niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Hay Group auttaa organisaatioita vastaamaan haasteisiin niin nousu- kuin laskusuhdanteissa. Oletko sinä miettimässä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kuinka hyvin onnistun edistämään innovaatioita organisaatiossani? Kykenemmekö motivoimaan ja sitouttamaan henkilöstöämme riittävän hyvin? Olenko varmistanut seuraajasuunnittelun avaintehtävien osalta ja onko avainhenkilöillämme selkeät urasuunnitelmat? Miten hyvin onnistumme organisaatiomme johtamisessa, kykenemmekö toteuttamaan strategian? 

Onko jokin seuraavista alueista sinun haasteenasi juuri nyt?