Onnistuminen yritysjärjestelyissä

Voiko yritysjärjestelyissä todella onnistua?

Yritysjärjestelyt onnistuvat useinmiten varsin huonosti eivätkä ne tuota osapuolille odotettuja hyötyä. Tutkimustemme mukaan yritykset keskittyvät usein liikaa pelkkien aineellisten hyödykkeiden integroimiseen. IT-järjestelmien yhdistämiseen ja kustannushyötyjen jahtaamiseen keskittyminen laiminlyö liian helposti niin asiakkaat kuin henkilöstön. Tämä johtuu siitä, että aineellisten ja ei-aineellisten tekijöiden, kuten henkilöstön, toimintaprosessien ja rakenteiden, integroimisen välistä tasa-painoa ei mietitä tarpeeksi ajoissa. Jotta yritysjärjestely tuottaa toivotun tuloksen, on organisaatioiden otettava huomioon sekä aineellinen että ei-aineellinen pääoma. Miten sitten voit varmistaa, että yritysjärjestelysi on menestys?

Kriittiset tekijät yritysjärjestelyn onnistumisen taustalla:

  • Tasapaino aineellisten ja ei-aineellisten tekijöiden välillä – Yritysten ei-aineellinen pääoma on otettava huomioon suunnitelmissa alusta saakka. Huomioi rakennepääoma (esim. järjestelmät ja toimintamallit), suhdepääoma (esim. asiakassuhteet ja sidosryhmät) ja inhimillinen pääoma. Lue lisää tehokkaiden organisaatioiden rakentamisesta.
  • Tehokas johtaminen ja johtoryhmätyöskentely  – Valitse uusi johtoryhmä niin pian kuin mahdollista, jotta muutokset onnistuvat ja organisaatio voi alkaa toteuttamaan uutta strategiaa. Lue lisää tehokkaasta johtoryhmätyöskentelystä.

Avainfaktoja

  • Vain 9 prosenttia yritysjohtajista on sitä mieltä, että heidän yritysjärjestelynsä täytti täysin ennalta asetetut tavoitteet.
  • 54% yritysjohtajista ilmoittaa, että ei-rahallisten hyötyjen arvioinnin laiminlyöminen lisää riskiä epäonnistua.
  • Yritykset, jotka nimittävät uuden johtoryhmän huolellisesti, mutta nopeasti, kaksinkertaistavat mahdollisuutensa onnistuneeseen integroitumiseen jo ensimmäisen vuoden sisällä.

Kuinka voin nopeuttaa eri organisaatioiden integroimista toisiinsa? Lue lisää ajatuksistamme ja tutkimuksistamme yritysjärjestelyihin liittyen Dangerous Liaisions - raportista.