Matriisiorganisaation johtaminen

Miten parantaa matriisiorganisaation tuloksellisuutta?

Matriisiorganisaation kautta organisaatiot hakevat tasapainoa globaaliin ja paikalliseen tai alueelliseen johtamiseen. Yhtä lailla funktionaalinen organisoituminen ja ydinprosessien johtaminen ratkaistaan usein luomalla matriisimainen organisaatiorakenne. Matriisiorganisaatioiden johtaminen on kuitenkin iso haaste varsinkin silloin, kun roolit ja vastuut ovat epäselviä. Matriisiorganisaatio on haasteellinen myös kustannusten jaon kannalta ja rakenne herättää monella tapaa suuria tunteita varsinkin johto- ja esimiestehtävissä toimivien keskuudessa.

Matriisiorganisaation haasteet ovat ratkaistavissa. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan matriisirakenteeseen siirtymisen ja tuemme heitä rakenteen kehittämisessä. Matriisiorganisaation kannalta keskeisiä ratkaistavia alueita ovat mm. strategian toteuttaminen, organisaatiorakenne, roolit ja vastuut, johtoryhmien työskentely ja yksilöiden käyttäytyminen ja motivointi. Työskentelemme tiiviisti johdon kanssa ja auttamme heitä toteuttamaan strategian selkeän matriisirakenteen avulla ja linkittämällä rakenteeseen suorituksen johtamisen, tehtävien vaativuusarvioinnin  ja kannustavan palkitsemisen.

Kansainvälisissä ja globaaleissa matriisiorganisaatioissa johtamisen avainhaastena on usein kansallisten kulttuurien ja käytäntöjen huomioonottaminen johtamisessa. Hay Groupin ymmärrys globaalin organisaation haasteista palvelee oikeiden päätösten tekemisessä ja toiminnan kehittämisessä.