Innovaatiivisuuden edistäminen

Kuinka edistää innovaatioita?

Jokaisessa menestyvässä organisaatiossa prosessit on jo virtaviivaistettu, asiakassuhteisiin panostettu ja toimitusketjut tehostettu. Innovatiivisuus on kuitenkin alue, jolla löytyy kehitettävää jokaisessa organisaatiossa. Tutkimustemme mukaan maailman arvostetuimmat organisaatiot erottaa toisista nimenomaan kyky edistää innovatiivisuutta.

Innovatiivisuus on merkittävää liiketoiminnan tulosten kannalta, mutta innovaatiota edistävän kulttuurin luominen on haastava tehtävä. Innovatiivisuuden perustan muodostavat johtaminen ja selkeys strategisessa suunnassa, jotka mahdollistavat hyvän organisaatioilmaston luomisen ja henkilöstön uudistumisen ja innovatiivisuuden. Johtamisen avulla tuetaan ja mahdollistetaan luova toiminta ilman epäonnistumisten pelkoa.

Tutkimuksemme osoittaa, että organisaatioiden tulee kehittää kolmea avainaluetta innovaatioita edistääkseen:

  • Johtamisosaaminen – Visionäärinen, osallistava ja valmentava johtaminen edistää innovaatioita.
  • Organisaation rakenne – Selkeä rakenne, roolit, vastuut ja valtuudet mahdollistavat innovatiivisen toiminnan.
  • Palkitsemisstrategiat – Innovatiivisuutta on tuettava suorituksen johtamisen ja palkitsemisen avulla.