Henkilöstön sitouttaminen

Kuinka sitoutan koko henkilöstön?

Jokaisessa organisaatiossa tiedostetaan sitoutuneen, motivoituneen ja osaavan henkilöstön merkityksen. Organisaatioissa unohdetaan kuitenkin usein se, että suurin osa henkilöstöstä haluaa arvostusta ja kokea tehtävänsä tärkeäksi osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Tutkimustemme mukaan sitoutumisen lähtökohdan muodostaa se, että henkilöstö ymmärtää ja hyväksyy organisaation suunnan ja arvot. Vision, strategisten painopisteiden ja tavoitteiden viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Yhtä lailla tärkeää sitoutumiselle on se, miten paljon henkilöstö luottaa johdon osaamiseen. Henkilöstön jäsenten on puolestaan tiedostettava se, että vain silloin kun organisaatio menestyy, avautuu työntekijöille mahdollisuuksia kehitykseen ja menestykseen. Kolikolla on aina kaksi puolta.

Sitouttamisessa pelkkä raha ei riitä, ja itse asiassa menestyneimmät organisaatiot ovat vain harvoin tunnettuja parhaina rahallisen palkan maksajina. Most Admired Companies -tutkimustemme mukaan maailman menestyksekkäimmissä yrityksissä maksetaan keskimäärin 5 % pienempää palkkaa kuin markkinoilla keskimäärin. Parhaimmissa organisaatioissa erityisesti palkitsemisen aineettomat elementit, kuten työn sisältö, johtamisen laatu ja kehittymismahdollisuudet ovat kunnossa ja jatkuvan kehittämisen kohteena. 

.