Osaamisen johtaminen

Kuinka houkutella ja pitää osaajat?

Hay Groupin hiljattain tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että vain joka neljäs yritysjohtajista uskoo organisaationsa kehittämisohjelmien tuottavan sellaisia johtajia, joita organisaatio tulevaisuudessa tarvitsee. Samassa tutkimuksessa 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että henkilöstön kehittämisen painopisteiden ja toteuttamistapojen on muututtava.

Organisaatioiden on katsottava jatkossa tarkemmin tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on ymmärtää, mihin suuntaan ollaan menossa ja millaisia muutoksia markkinoilla tapahtuu. Organisaatioiden on jatkossa kyettävä tarkemmin tunnistamaan osaamiset, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Organisaatioiden on kyettävä tarjoamaan valmennusohjelmia, joilla kehitetään tulevaisuuden johtajia. Organisaatioiden on tuettava osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista palkitsemisjärjestelmien avulla.

Lue lisää osaajista ja potentiaaleista raportista ‘Potential For What?’.