Johtajien valinta ja seuraajasuunnittelu

Miten saamme valittua oikeat johtajat organisaatiollemme?

Hallitukselle toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten valinta on sen tärkeimpiä tehtäviä. Vaihtuvuuden kasvun myötä valintapäätökset tulevat hallituksia vastaan yhä useammin. Keskimääräinen toimitusjohtajan tehtävässäoloaika on nykyään enää noin 5-6 vuotta ja muiden johtoryhmän jäsenten hieman pidempi. Seuraajasuunnittelu on tulevaisuudessa nousemassa entistä merkittävämmäksi kysymykseksi.

Johtajien valintaprosessissa yhä useammat organisaatiot kääntävät etsivän katseensa sisäänpäin, omaan organisatioonsa. On kuitenkin vaarallista noudattaa käytäntöä, jonka mukaan sopiva ehdokas yksinkertaisesti ilmestyy ajallaan paikalle. Johtajien valinnassa ja seuraajasuunnittelussa on ehdottoman tärkeää ennakoida ja tarkastella strategiaa, tavoitteita ja organisatorisia vaatimuksia tehtäviin nähden. Tämän jälkeen tulisi määritellä tarkemmin johtotehtävien tarkoitus ja sisältö sekä osaamiset, jota tehtävissä vaaditaan.

Suosittelemme organisaatioiden käyttävän mallinaan Most Admired Companies - yritysten esimerkkiä. Menestyksekkäimmistä organisaatioista 85 prosenttia varmistaa, että yhtiön hallitus saa säännöllistä tietoa sisäisistä avainehdokkaista johtotehtäviin. Lisäksi nämä organisaatiot ovat tyypillisesti määritelleet tarkalla tasolla osaamisprofiilit myös johtajatehtäviin, joita vasten ehdokkaita arvioidaan.