Pankki, rahoitus ja vakuutusala

Valmistauminen taantuman jälkeiseen aikaan on alkanut

Nykyinen taloudellinen taantuma on pahin mitä rahoitusala on kohdannut viime vuosisadan suuren laman jälkeen. Kohdattujen ongelmien ratkaiseminen ja osittain menetetyn luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Kriisin seurauksena pankki-, rahoitus- ja vakuutusala tulee jatkossa olemaan tarkemman valvonnan alla kuin koskaan.

Sarbanes-Oxleyn ja muun vastaava lainsäädännön avulla valvotaan alan organisaatioita ja edellytetään niiden toimivan täydellisen läpinäkyvyyden alla. Viranomaisten lisäksi asiakkaiden ja osakkeenomistajien kiinnostus rahoitusalan organisaatioiden toimintaan on lisääntynyt ja kattaa laajasti toiminnallisia ja eettisiä kysymyksiä mm. johdon palkitsemisen, asiakaspalvelun laadun ja yrityksen kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn saralla. Haastava toimintaympäristö, valvonnan tiukkeneminen ja asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimustason kasvu edellyttävät rahoitussektorin organisaatioilta uudenlaisia tapoja toimia ja johtaa.

Hay Groupin rahoitussektorin asiakkaana on Suomessa yli 40 alan organisaatiota. Kansainvälisiä asiakkaitamme ovat mm. Citigroup, American Express, Fidelity, State Street, J.P. Morgan Chase, Standard & Poors, Barclays, ABN Amro, RBS, HSBC ja ING. Hay Group tukee pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan asiakkaitaan

  •  vähentämään kustannuksia menettämättä kriittistä henkilöpääomaa ja ydinosaamista
  • suunnittelemaan liiketoimintamallejaan ja rakenteitaan läpinäkyvimmiksi
  • motivoimaan ja sitouttamaan henkilöstöään aineellisen ja aineettoman palkitsemisen avulla
  • kehittämään uudenlaista ja muutosta tukevaa johtamista

Lue lisää Hay Groupin palveluista esimerkiksi seuraavilla alueilla: