Terveydenhuoltoala

Kilpailevien vaatimusten tasapainottelun keskellä

Ikääntyvä väestöt, potilaiden kasvavat vaatimukset sekä lääkkeiden ja laitteiston kallistuminen luovat haasteita, joita kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset sekä yleisellä että yksityisellä sektorilla. Haasteet pakottavat alan ammattilaiset pulmalliseen tasapainotteluun - kuinka tuottaa parempia terveyspalveluita yhä kiristyvillä budjeteilla?

Terveydenhuoltoala on parasta aikaa suuressa muutoksessa. Palvelujen tuotantomalleja uudistetaan radikaalisti, ja tiettyjä osia terveydenhuollosta tarjotaan nyt monen organisaation tuottamana samalla kun yleisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kasvaa. Alan toimijoiden menestys edellyttää organisaation ja rakenteiden muutosta, jossa keskusjohtoinen palvelujen toimittaminen vaihtuu verkostoituneempaan lähestymistapaan. Johtaminen, henkilöstön motivoiminen ja kehittäminen nousee entistä keskeisempään asemaan.

Suomessa asiakkainamme on lukuisia merkittäviä terveydenhuoltoalan toimijoita. Iso-Britannian National Health Service kuten myös yksityiset palveluntarjoajat ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ovat kääntyneet Hay Groupin palvelujen puoleen. Ratkaisuissamme olemme keskittyneet mm. seuraaviin aihepiireihin: