Teollisuussektori

Menestystä muutoksessa

Teollisuutuotanto on yksi suurimpien paineiden alla toimiva sektori. Selviytyminen talouden taantumasta päivä- ja viikkotasolla on useiden yritysten keskeisin kysymys teollistuneissa maissa. Paineita luo taantuman lisäksi kehittyvien maiden alhaisten tuotantokustannusten luoma kilpailu. Samaan aikaan raaka-aineiden hintojen vaihtelu, teknologian muutokset ja hintakilpailun kiristyminen lisäävät haasteita.

Tuotannnollisten organisaatioiden on vastattava haasteisiin uusien, kansainvälisempien liiketoimintamallien ja rakenteiden avulla. Tuotantoa on melkein väistämättä laajennettava alhaisemman tuotantokustannusten maihin, uusia teknologioita ja tuotteita on kehitettävä ja organisoitumista on muutettava.

Palvelemme joka puolella maailmaa teollisuuden huippuorganisaatioita. Suomessa asiakkaanamme on yli 50 teollisuuden organsiaatioita ja maailmalla asiakkainamme ovat muun muassa Ford, Toyota, Deere & Co, Caterpillar Inc ja Procter & Gamble. Tuemme näitä yrityksiä seuraavissa asioissa: