Julkinen ja voittoa tavoittelematon sektori

Hyötyä ja arvoa asiakkaille ja julkiselle yhteisölle

Julkisen sektorin organisaatiot ympäri maailmaa vastaavat jatkuvasti uusien poliitisten toimintatapojen ja muuttuvien lakien haasteisiin. Tämän rinnalla organisaatiot kohtaavat paineita tehostaa toimintaa, vähentää byrokratiaa ja vastata keskitetymmin palvelemiensa ihmisten ja yhteisöjen tarpeita.

Miten julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaationne vastaa seuraaviin kysymyksiin

  • Onko organisaatiorakenne sopiva suhteessa muutoshaasteeseen?
  • Ovatko roolit, tavoitteet ja tehtävät strategianmukaisia?
  • Onko erilaisissa rooleissa olevilla työntekijöillä roolissa tarvittava osaaminen?
  • Onko johto ja työntekijät valmiita jatkuvaan muutokseen ja uudistumiseen?

Suuri osa Hay Groupin julkisen sektorin työstä alkaa organisaation johdosta ja hallinnosta. Ymmärryksemme siitä, miten julkinen sektori toimii, palvelee johtoryhmiä heidän tarttuessaan organisaation tehokkuuden haasteeseen. Teemme jatkuvasti työtä organisaatioiden johtamisen kehittämisen parissa,ja tarjoamme johdolle lisää ymmärrystä heidän vaikutusmahdollisuuksistaan henkilöstön ja kulttuurin kehittämisessä.

Palvelemme organisaatiotasi:

Suomessa tyytyväisinä asiakkainamme on kymmeniä julkisen sektorin ja voittoa tavoittelemattoman sektorin asiakkaita. Hay Groupista on vuosikymmenten aikana tullut useiden ministeriöiden, kuntien, agentuurien, yhdistysten ja julkisen sektorin organisaatioiden luotettava neuvonantaja ympäri maailmaa.