Hay Groupin kokonaispalkitsemisen viitekehys

Kehitä palkitsemista kokonaisuutena

Palkitsemisen lähtökohta on organisaation strategia ja tavoitteet. Strategisen ja liiketoiminnallisen ulottuvuuden lisäksi olennaista on kuitenkin tunnistaa myös organisaation arvot kuin sen jäsenten tarpeet. Organisaatiot ovat erilaisia ja palkitsemisjärjestelmän tulisi heijastaa oikealla tavalla tätä erilaisuutta. Parhaimmillaan huolella suunnitellut ja toteutetut palkitsemisjärjestelmät edistävät sekä strategian että arvojen toteutumista niin organisaatio- kuin yksilötasoilla.

Palkitsemisen nykytila Suomessa

Palkitseminen on perinteisesti yksi huonoiten hallituista kustannuseristä organisaatioissa alasta riippumatta. Tämä on tilanne edelleen siitä huolimatta, että henkilöstökulut muodostavat yhä suuremman osan organisaatioiden kokonaiskustannuksista. Kirjallinen, selkeästi määritelty ja kommunikoitu palkitsemisstrategia löytyy vain kourallisesta suomalaisia organisaatioita, jolloin palkitsemiselta puuttuu suunta ja raamit.

Suomessa on vasta viime vuosina alettu tosissaan tarkastelemaan palkitsemista kokonaisuuden näkökulmasta. Palkitsemisessa on totuttu huomioimaan rahalliset elementit kuten peruspalkka, luontoisedut, lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja pitkän aikavälin ohjelmat. Palkitsemisen aineettomat, ei-rahalliset elementit on unohdettu melko tyystin. Raha ei kuitenkaan yksin ratkaise, ja Most Admired Companies –tutkimuksissamme on jo vuosia tullut esiin se tosiseikka, että maailman menestyksekkäimmissä yrityksissä ei maksetakaan markkinoiden parasta rahapalkkaa vaan 5 prosenttia vähemmän kuin markkinoilla keskimäärin. Kokonaisuus ratkaisee myös palkitsemisessa.

Huippusuoriutujat ovat Suomessa tyypillisesti alipalkattuja ja heikommin suoriutuvat ylipalkattuja. Rahallisen palkitsemisen tason määrityksessä ajatellaan usein, että henkilön palkkataso on oikea kun palkka vastaa mediaanitasoa. Huippusuoriutujien ja -osaajien palkkatason tulisi kuitenkin olla selvästi mediaania korkeampi, ja alisuoriutujien palkkataso selkeästi mediaania alhaisempi. Tasapäistävästi toteutunut palkitseminen heijastelee kannustinohjelmien heikkoa ohjausvaikutusta mutta myös suorituksen johtamisen ja käytännön esimiestyöskentelyn ongelmia.

Palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen

Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu niin aineellisista (rahallisista) kuin aineettomista (ei-rahallista) palkitsemiselementeistä. Aineettoman palkitsemisen, kuten työn sisällön kehittämisen ja kehittymismahdollisuuksien luomisen avulla on mahdollista lisätä henkilöstön sitoutumista ja motivoitumista kustannustehokkaasti erityisesti laskusuhdanteessa. Tutkimustemme mukaan henkilöstöä sitouttavat organisaatioon erityisesti mielenkiintoinen ja haastava työn sisältö, hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen ja tasapaino työn ja muun elämän välillä. Raha on sitouttajana juuri ja juuri viiden tärkeimmän joukossa, on sitten tehtävä mikä tahansa.

Palkitsemisessa on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Parhaimmillaan palkitsemisella voidaan aidosti tukea strategian toteutumista ja kannustaa organisaation jäseniä uudistumiseen ja muutoksiin. Hyvä palkitsemisjärjestelmä on aineellisen ja aineettoman palkitsemisen kokonaisuus, jonka kautta palkitaan erinomaisista suorituksista, jotka pystytään läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti erottamaan huonommista. Hay Groupin kokonaispalkitsemisen viitekehys, Total Reward Framework, auttaa sinua strategisen palkitsemisen kehittämisessä ja tehokkaassa toteutuksessa.

The Hay Group Total Reward Framework

Voimme auttaa sinua kehittämään palkitsemisjärjestelmän, joka

  • tukee ja edistää strategian ja tavoitteiden toteuttamista
  • heijastaa organisaation rakennetta ja kulttuuria
  • on sopusoinnussa omistajien edun kanssa
  • edistää osaajien palkkaamista ja sitoutumista
  • sisältää kaikki palkitsemisen elementit, niin aineelliset kuin aineettomat
  • on yksinkertainen, ymmärrettävä ja helposti kommunikoitava

Hay Groupin asiakkaita
Hay Group on kehittänyt palkitsemista Suomessa vuodesta 1974 lähtien ja asiakkaamme edustavat niin yksityistä, julkista kuin voittoa tavoittelematonta sektoria. Lue miten yhdysvaltalaiset kollegamme ovat kehittäneet palkitsemista Family Dollar -ketjussa. Tutustu asiakasesimerkkiin.

Ota meihin yhteyttä
Jos haluat tietää lisää kokonaispalkitsemisen viitekehyksestämme ja ratkaisuistamme, ota meihin yhteyttä.