Johtamisen ja osaamisen kehittäminen

Strategialähtöinen johtamisen ja osaamisen kehittäminen

Parhaiten menestyneet yritykset panostavat erityisesti strategian käytäntöön viemiseen. Johtamisen ja osaamisen on tuettava strategiaa. Rakenteiden, tavoitteiden, tehtävien ja toimintamallien linjakkuus on niin ikään tärkeää. Koko organisaatiota on kyettävä kehittämään pitkäjänteisesti jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön edellyttämään suuntaan. Hay Group auttaa asiakkaitaan johtamisen analysoimisessa ja uudistamisessa. Strategisten osaamisten tunnistamisessa ja kehittämisessä olemme edelläkävijä.

Erilaiset tilanteet ja henkilöt edellyttävät erilaista johtamista. Johtamisen joustavuus on avainasia niin organisaation kuin yksilönkin kohdalla. Itsestänselvää tai ei, mutta usein tämä perusasia unohtuu johtamisen kehittämisessä. Kehittäminen nähdään usein suoraviivaisena tiettyjen osaamisten vaihvistamisena, keinotkin pitkälti vain koulutuksina ja valmennuksina. Varsinaisesta oppimisesta valtaosa tapahtuu silti varsinaisessa työssä. Tutkimusten mukaan menestyminen rakentuu käyttäytymisvalintojen varaan, ei vain tekniseen osaamiseen. Suomalainen johtaminen on kuitenkin edelleen painottunut prosessien, järjestelmien ja laitteiden johtamiseen, ei yksilöiden ja osaamisten johtamiseen.

Asiakaslähtöiset ratkaisumme auttavat sinua tunnistamaan tulevaisuuden johtajat ja osaajat, ja kehittämään heitä haluttuun suuntaan. Palvelujemme avulla voit varmistetaan haasteiden ja osaamisten yhteensopivuus – tärkeä elementti strategian arkisessa toteutuksessa.

Olemme tutkineet huipputulosten taustatekijöitä yli 40 vuoden ajan, ja tutkittu tietoa auttaa sinua tekemään oikeat ratkaisut osaajien tunnistamisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Johtamisen kehittäminen

Soveltuvuusarviot

Osaamisen kehittäminen